Ledelse og ansatte

Ledelsen

rektor  Marianne Mette Stenberg
assisterende rektor og leder b-trinn  Jonas Persson - jonas.persson@ude.oslo.kommune.no
leder u-trinn og undervisningsinspektør 9. trinn / musikktilbudet  Famke Van Veen - Famke.vanVeen@ude.oslo.kommune.no
undervisningsinspektør 10. trinn  Silje Ausland - silje.ausland@ude.oslo.kommune.no
fung. undervisningsinspektør 8. trinn  Brit Elin Dobbe - Brit.Elin.Dobbe@ude.oslo.kommune.no
undervisningsinspektør 1.-4. trinn  Beate Aas - beate.aas@ude.oslo.kommune.no
HR- og administrasjonssjef  Klas T. Birkedal - KlasTorkill.Birkedal@ude.oslo.kommune.no
undervisningsinspektør Aktivitetsskolen  Mona Bjørnstad - mona.bjornstad@ude.oslo.kommune.no

 

Rådgivningstjenesten

utdannings- og yrkesrådgiver 8.-10. trinn  Sophie Vandeputte - sophie.vandeputte@ude.oslo.kommune.no
sosialpedagogisk rådgiver 8.-10. trinn  Liv Åse Espeland - Liv.Ase.Espeland@ude.oslo.kommune.no
sosiallærer 5.-7. trinn  Anette Hauge-Eltvik - Anette.Hauge-Eltvik@ude.oslo.kommune.no
sosiallærer 1.-4. trinn  Ulrikke Windelstad -  UlrikkeSofie.Windelstad@ude.oslo.kommune.no
miljøterapeut 7.-10. trinn  Vilde Kjennerud - vilde.kjennerud@osloskolen.no
miljøterapeut 1--4. trinn  Martine Bore - martine.bore@osloskolen.no
helsesøster  Thea Karine Malde – theakarine.malde@bfr.oslo.kommune.no

 

Administrasjonen

økonomikonsulent  Grethe Lorenzen - grethe.Lorenzen@ude.oslo.kommune.no
informasjonskonsulent  Anne Berit Ringen - anneberit.ringen@ude.oslo.kommune.no
skolekonsulent  Trude Innerdal - trude.innerdal@ude.oslokommune.no
skolekonsulent  Silje de Linde - Silje.De.Linde@ude.oslo.kommune.no
skolekonsulent  Marius Trolsrud Olsen - marius.Olsen@ude.oslo.kommune.no
bibliotekar  Heidi Aanerud - heidi.aanerud@osloskolen.no
leder instumentalopplæringen på Musikk på Majorstuen skole  Liv Andersen  -  liv.andersen@bdm.no
konsulent Musikk på Majorstuen skole Elin Wettergreen Gundersen  -   elin.gundersen@bdm.no

 

Drift

IKT-ansvarlig  Sagene Data
vaktmester  NEAS
vaktmester / tilsynsvakt  Dashti Ahmad – dashti.ahmad@osloskolen.no
vaktmester  John Erik Hugo
renholder  Malika Temsamani
renholder  Santhiramohan Sellappah

 

Pedagogisk personale 

Team 1-3

kontaktlærer 1A  Rita Hjellestad - rita.hjellestad@osloskolen.no
kontaktlærer 1B  Ståle Skjelmoen - stale.skjelmoen@osloskolen.no
kontaktlærer 2A  Heidi Hunskaar - heidi.hunskaar@osloskolen.no
kontaktlærer 2B  Guro Hovland - guro.hovland@osloskolen.no
kontaktlærer 2C  Mari Thoresen - mari.thoresen@osloskolen.no
kontaktlærer 3A  Anniken Jensen Scheich - annike1311@osloskolen.no
kontaktlærer 3B  Une Hyggen Rosland - une.rosland@osloskolen.no
kontaktlærer 3C  Harald Helberg - hahea035@osloskolen.no
ressurslærer  Anne Svarstad - anne.svarstad@osloskolen.no
ressurslærer   Berit Marie Valstad - berit.valstad@osloskolen.no
ressurslærer  Martine Bore - martine.bore@osloskolen.no

ressurslærer Silje Daae Guldberg - gusia016@osloskolen.no

baseleder base 1, MAKS  Bjørnar Buhrkall - bjornar.buhrkall@ude.oslo.kommune.no

Team 4-5

kontaktlærer 4A ressurslærer  Anett Marchelia Nilsen  anett.nilsen@osloskolen.no
kontaktlærer 4B  Elisabeth Osvik - elisabeth.osvik@osloskolen.no / Pernille Myhre Christiansen - pernille.christiansen@osloskolen.no 
kontaktlærer 5A  Hanne Egeland - hanne.egeland@osloskolen.no 
kontaktlærer 5B  Thor Einar Ekberg - thor.ekberg@osloskolen.no
kontaktlærer 5C (MUSIKK)  Erika Natalia Acosta - erika.acosta@osloskolen.no
faglærer  Trond Folstad - trond.folstad@osloskolen.no
ressurslærer  Nina Mørken Solberg - nina.solberg@osloskolen.no
baseleder base 2-4, MAKS  Eli Randi Henjum - Eli.Randi.Henjum@ude.oslo.kommune.no

Maria Bakken (permisjon)

Team 6-7

kontaktlærer 6A  Laura Fiskerstrand - laura.fiskerstrand@osloskolen.no
kontaktlærer 6B  Jonas Pandum Øverseth - jonas.overseth@osloskolen.no / Lise Overland Johnsen - lise.johnsen@osloskolen.no
kontaktlærer 6C (MUSIKK)  Camilla Pay - camilla.pay@osloskolen.no
kontaktlærer 7A  Norun Harvik-Bjaberg - norun.harvik-bjaberg@osloskolen.no
kontaktlærer 7B  Håvard Jacobsen - havard.jacobsen@osloskolen.no
kontaktlærer 7C (MUSIKK) Hanne Myhrer - hanne.myhrer@osloskolen.no
faglærer  Markus E. Pedersen - markus.e.pedersen@osloskolen.no
faglærer Joachim Syvertsen - joachi1112@osloskolen.no

faglærer  Magnus Tanderø (permisjon)

Team 8

kontaktlærer 8A  Sanne Røli - sanne.roli@osloskolen.no
kontaktlærer 8B  Espen Malm - espen.malm@osloskolen.no
kontaktlærer 8C  Marthe Agledal - marthe.agledal@osloskolen.no
kontaktlærer 8D  Anne Mjøs - anne.mjos@osloskolen.no
kontaktlærer 8E (MUSIKK)  Léa Cossais - lea.cossais@osloskolen.no
kontaktlærer 8F  Lars Tarald Myrum - lamya001@osloskolen.no   / Eline Bakke - eline.bakke@osloskolen.no
faglærer  Kim Westby - kim.westby@osloskolen.no 
faglærer  Tore Ehnebom - tore.ehnebom@osloskolen.no

Team 9

kontaktlærer 9A  Synnøve Dystland - synnove.dystland@osloskolen.no
kontaktlærer 9B  Inga-Britt Mærli - inga-britt.marli@osloskolen.no / Daniel Kvernmo - daniel.kvernmo@osloskolen.no
kontaktlærer 9C  Ragne Slotte - ragne.slotte@osloskolen.no /  Oliver Simon - oliver2406@osloskolen.no
kontaktlærer 9D  Jonas Hansen Meyer - jonas.meyer@osloskolen.no
kontaktlærer 9E (MUSIKK)  Cecilie Wiik - cecilie.wiik@osloskolen.no / Tom Olav Moen - tom.o.moen@osloskolen.no
faglærer  Morten Steiner - franz.steiner@osloskolen.no
faglærer  Ove Øya - ove.oya@osloskolen.no
faglærer  Kari Feiring - kari.feiring@osloskolen.no
faglærer  Karianne Stangtad - karianne.strangstad@osloskolen.no 

Team 10

kontaktlærer 10A  Heidi Sande -  heidi.sande@osloskolen.no / Mario Puertas - mario.puertas@osloskolen.no
kontaktlærer 10B  Caroline Sannes - caroline.sannes@osloskolen.no / Åse K. Booth - ase.booth@osloskolen.no
kontaktlærer 10C  Ida Haugland - ida.haugland@osloskolen.no
kontaktlærer 10D  Stian Nedberge - stian.nedberge@osloskolen.no
kontaktlærer 10E (MUSIKK)  Stine Melby - stine.melby@osloskolen.no
faglærer  Trine Kjøsnes - trine.kjosnes@osloskolen.no
faglærer  Edel Norheim - edel.norheim@osloskolen.no
faglærer  Linda Salomonsen - linda.salomonsen@osloskolen.no
faglærer  Hans Christian Flood - hans.flood@osloskolen.no
faglærer  Marianne Bakke (permisjon) 
faglærer  Vetle Gulowsen - vegua001@osloskolen.no

Team Musikk på Majorstuen skole

leder seksjon for strykere  Victoria Johnsson - victoria.johnson@osloskolen.no
leder seksjon for klaver Kristin Fyrand Mikkelsen – kristin.mikkelsen@osloskolen.no
leder seksjon for blåsere Randi Krogvold Lundqvist – randi.lundqvist@osloskolen.no
faglærer  Alexander Nickelsen – alexander.nickelsen@osloskolen.no
faglærer  Øyvind Mæland – oyvind.maland@osloskolen.no
faglærer  Karin Seppola - karin.seppola@osloskolen.no
faglærer  Liv Astrid Dahl - liv.a.dahl@osloskolen.no