Hovedseksjon

Vår profil

Panoramabilde av Majorstuen skole tatt fra skolegården.

Vi har omlag 90 lærere og har en stab på cirka 20 personer fordelt på ledelse, administrasjon, vedlikehold og renhold. I tillegg jobber det rundt 20 personer på Aktivitetsskolen.

Majorstuen skole tilbyr også grunnskoleopplæring med særlig tilrettelagt opplæring for talenter i klassisk musikk. Tilbudet gis i samarbeid med Barratt Due musikkinstitutt, Norges musikkhøgskole og Oslo musikk- og kulturskole.

I tillegg til skoledrift er Majorstuen skole en lærerutdanner. Vi har gjennom skoleåret flere kull med lærerstudenter. Dette bidrar til at vi har et godt grunnlag for rekruttering og holder våre egne lærere oppdatert. 

Vår visjon er Mest mulig læring! Og det skal gå igjen i alt vi gjør.