Søknad om skoleplass / Oppsigelse av skoleplass

Søknad om skoleplass

Søknad om skoleplass for elever til 1. klasse? Ta kontakt med skolen.

Skjema for søknad om skolebytte i Osloskolen (pdf)

Søknadsskjema for skoleplass ved Musikk på Majorstuen skole og mer informasjon om tilbudet finner du her.

Oppsigelse av skoleplass
Dersom en elev på Majorstuen skole skal søke om skolebytte innenfor Oslo kommune eller ved andre skoler, må det først søkes den nye skolen om plass. Kopi av søknaden sendes til Oslo kommune Utdanningsetaten, Majorstuen skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo eller postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Når dere mottar vedtak om skoleplass fra den nye skolen, sier dere opp skoleplassen hos oss. Vi skriver ut eleven og oversender elevopplysninger til den nye skolen.

Skjema for oppsigelse av skoleplass finner dere her (pdf)

Har eleven plass på Aktivitetsskolen, må plassen sies opp via Oslo kommunes nettside.