Hovedseksjon

Søknad om skoleplass / Oppsigelse av skoleplass

Søknad om skoleplass

Elektronisk søknadsskjema for skolebytte i Osloskolen finner dere på Oslo kommunes nettside.

Søknadsskjema for skoleplass ved Musikk på Majorstuen skole og mer informasjon om tilbudet finner du her.

Flytte?
Dersom dere flytter til et nytt inntaksområde mister eleven nærskoleretten på den gamle skolen, og vil få nytt nærskolevedtak fra den skolen dere tilhører i henhold til inntaksområdene. Dette betyr at eleven mister plassen på skolen eleven gikk på før dere flyttet, men dere kan søke om å fortsette på samme skole. Hvis dere får avslag, eller ikke søker innen rimelig tid, mister dere plassen ved den gamle skolen.

Når, eller noe før, dere flytter må dere melde flytting til skolen der eleven går og til skolen som dere flytter til. I skjemaet kan dere også søke om å beholde plassen på skolen eleven går på nå, hvis dere ønsker det. 

Bruk dette skjemaet til å melde flytting (logg inn)  

Som foresatt kan du søke om at barnet deres skal gå på skole i en annen kommune enn den dere er bosatt i. Søknad om dette må sendes både til kommunen barnet bor i, og kommunen dere ønsker skoleplass i.

Har eleven plass på Aktivitetsskolen, må plassen sies opp via Oslo kommunes nettside.