Musikk på Majorstuen skole

Fra orkesterøvelse. Foto: Thea Gunnes

Musikk på Majorstuen skole har 150 elevplasser for elever fra 5. til 10. trinn. Elevene går i rene musikklasser og får inntil seks timer musikkundervisning integrert i skolehverdagen. Som elev ved Musikk på Majorstuen møter barn og unge Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøver til opplæring i hovedinstrument, orkester/kammermusikk, akkompagnement, bruksklaver, kor og musikkteori.

Læringsutbytte
Musikk på Majorstuen gir talenter innen klassisk musikk de beste muligheter til utvikling på sitt
instrument både alene og i samspill med andre elever. Musikk i teori og praksis er et viktig fokusområde som gir våre elever verktøy for dypere musikkforståelse og -utfoldelse.

Musikk på Majorstuen gir elevene den kompetanse, ferdigheter og trygghet de trenger til å treffe sine valg om videre utdanningsretning og yrkesvalg.

Vi møter og blir kjent med barn og unge i noen av oppvekstens viktigste faser, og legger til rette for at hvert enkelt talent får den oppfølgingen han/hun har behov for til enhver tid. Våre dedikerte lærere og administrativt ansatte bygger trygge rammer for en inspirerende, krevende og disiplinert hverdag fylt til randen med talentutvikling.

Hvem kan søke?
Barn og unge som har gode musikalske ferdigheter og vil videreutvikle ditt talent i klassisk musikk. Aktuelle instrumenter er fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba, klaver og sang. Vi har også noen få plasser på andre instrumenter, og tar imot søkere på slagverk.

Opptaksprøven består av

 • å fremføre et musikkstykke med varighet 3-5 minutter (evt. utdrag av større verk)
 • bladspill (spille noter du ikke har sett på forhånd)

Opptak skjer på grunnlag av

 • Ferdigheter på eget instrument
 • Musikalitet
 • Konsentrasjon og motivasjon

I tilknytning til opptaksprøven gjennomføres en samtale med søkeren og foresatte om motivasjon. Fagjury med faglærere og eksterne musikere fra profesjonelt musikkliv innstiller til Opptakskomiteen. Kvalifiserte elever tilbys plass ut fra ledige plasser på årstrinn og instrument.

Søknadsfristen var 15. februar. Søknadsskjemaet er nå stengt.

Lurer du på hvordan det er å være elev ved Musikk på Majorstuen? Les hva to av våre elever forteller. 

Kvalitet i fokus

 • Undervisning gis av Norges fremste profesjonelle pedagoger og utøvere.
 • Vi utarbeidet detaljerte læreplaner som synliggjør progresjonen i alle fagene med tanke på helhetlig opplæring.
 • Hovedinstrument – enetime, 60 min pr. uke i 36 uker.
 • Akkompagnement – enetime, 30 min pr. uke i 8 uker.
 • Samspill og interpretasjon – gruppe 2-150 elever, 120 min per uke (organisert i prosjekt/perioder på 60-560 min pr. uke).
 • Bi-instrument – gruppe 2 elever, 30 min pr. uke i 36 uker.
 • Teori – 1 t/u.
 • Kor – 1 t/u.
 • Spennende fellesprosjekter for Musikk på majorstuen og samarbeid med øvrige avdelinger ved Barratt Due musikkinstitutt.