Musikk på Majorstuen skole

Collage av bilder fra instrumenter og elever fra Musikk på Majorstuen skole

Elever som begynner i 5.-10. klasse skoleåret 2018/19 kan søke på  Musikk på Majorstuen skole.

I tillegg til ordinær grunnskoleopplæring får musikkelevene inntil 6 timer mer musikkundervisning i uken. Det utvidede tilbudet gis i hovedsak i løpet av skoledagen, men noen prosjekter foregår på ettermiddagen. Elevene får opplæring i hovedinstrument, orkester/kammermusikk, akkompagnement, bruksklaver, kor og musikkteori.

Barratt Dues musikkinstitutt har ansvaret for det faglige innholdet i instrumentalopplæringen.

Opptaksprøve

Opptaksprøven består i å fremføre et innøvd musikkstykke på 3-5 minutter (evt. utdrag fra større verk) og bladspill (noter du ikke har sett på forhånd). I tillegg gjennomføres det en samtale med søkeren og foresatte om elevens motivasjon.

Opptaket skjer på grunnlag av:

  • ferdigheter på eget instrument.
  • musikalitet.
  • konsentrasjon og motivasjon.

En fagjury med faglærere fra Musikk på Majorstuen skole og eksterne profesjonelle musikere, innstiller til opptakskomitéen. Kvalifiserte elever tilbys plass ut fra ledige plasser på årstrinn og instrument.

Opptaksprøvene vil foregå i uke 10-11. Tilbakemelding etter opptaksprøvene blir sendt ut i  løpet av uke 12.

Søknad

Søknadsfristen for skoleåret 2019/20 er 15. februar 2019.