Elevrådet

Elevrådet på Majorstuen skole består av to representanter fra hver klasse på 2.-10. trinn og en kontaktperson for elevrådet (faglærer).

For mer informasjon ta kontakt med lærerkontakten for elevrådet.

Småtrinnet: Berit Marie Valstad, berit.valstad@osloskolen.no
Mellomtrinnet: Martine Bore, martine.bore@osloskolen.no
Ungdomstrinnet: eline.braaten@osloskolen.no