Elevrådet

 

Elevrådet på Majorstuen skole består av 14 representanter, to fra hver klasse på 5.-10. trinn og en kontaktperson for elevrådet (faglærer).

 

For mer informasjon ta kontakt med lærerkontakt for elevrådet:

Vilde Kjennerud, vilde.kjennerud@majorstua.gs.oslo.no