Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet på Majorstuen skole består av to representanter fra hver klasse på 2.-10. trinn og en kontaktperson for elevrådet. 

For mer informasjon ta kontakt med lærerkontakten for elevrådet.

2.–4. trinn: 
5.–7. trinn: Camilla S. Christoffersen, camilla.christoffersen@osloskolen.no
8.–10. trinn: Heidi Sande, heidi.sande@osloskolen.no