Hovedseksjon

Elevrådet

Elevrådet på Majorstuen skole består av to representanter fra hver klasse på 2.-10. trinn og en kontaktperson for elevrådet (faglærer).

For mer informasjon ta kontakt med lærerkontakten for elevrådet.

2.–4. trinn: Berit Marie Valstad, berit.valstad@osloskolen.n
5.–7. trinn: Ine Opsal Kilde, ine.opsal.kilde@ude.oslo.kommune.no
8.–10. trinn: Shimon Ben-Avi, Shimon.Paul.Ben-Avi@ude.oslo.kommune.no