Hovedseksjon

Kurstilbud

Barn ligger på gulvet og tegner.

Kursene våre går i tre perioder i året, fra høstferien til jul, fra jul til påske og fra påske til sommerferien.

Her er det en god blanding av aktiviteter som driftes av våre assistenter og deres kompetanse, samt noen eksterne kurs med samarbeidspartnere fra nærmiljøet vårt her på Majorstuen.

Målområder i Aktivitetsskolen

Kursene tar utgangspunkt i målområdene i Aktivitetsskolens rammeplan og skolens årsplaner. På denne måten er Aktivitetsskolen en læringsstøttende arena opp mot de ulike fagene på skolen.

 

Målene i rammeplanen er strukturert rundt følgende fire målområder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse