Kurstilbud

Barn ligger på gulvet og tegner.

Kursene våre går i tre perioder i året, fra høstferien til jul, fra jul til påske og fra påske til sommerferien.

Her er det en god blanding av aktiviteter som driftes av våre assistenter og deres kompetanse, samt noen eksterne kurs med samarbeidspartnere fra nærmiljøet vårt her på Majorstuen.

Oversikt over den kursperioden vi befinner oss i nå, finner dere til høyre på denne siden; Kurskatalog.

Påmelding skal til:

1. – 2. trinn: Marte marte2202@osloskolen.no

3. – 4. trinn: Eli Randi Eli.Randi.Henjum@ude.oslo.kommune.no

Målområder i Aktivitetsskolen

Kursene tar utgangspunkt i målområdene i Aktivitetsskolens rammeplan og skolens årsplaner. På denne måten er Aktivitetsskolen en læringsstøttende arena opp mot de ulike fagene på skolen.

 

Målene i rammeplanen er strukturert rundt følgende fem målområder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse