Kurstilbud på Maks

Elever deltar i yoga

Kursene starter opp i uke 15 og går fram til første uken i juni. Kursrekken avsluttes med åpen dag tirsdag 12. juni kl. 15.30-16.30. Her vil dere få se og oppleve hva barna har gjort på de ulike kursene mens dere får enkel servering fra ett av trinnene.

Informasjon om kursene finner du her. (PDF)

Påmelding
Elevene meldes på ved å sende barnets for- og etternavn, klasse og aktivitetsønsker til:

PÅMELDINGSFRIST ER FREDAG 23. MARS. Alle kurs starter opp i uke15.

Vær også oppmerksom på at ikke alle kurs er tilgjengelig for alle trinn. Dersom det blir for få påmeldt på et kurs, vil det bli avlyst.

Vi ber foresatte om å forsikre seg om at barnas kursønsker ikke kolliderer med eksterne aktiviteter utenfor skolen, som Vinderen dans, Taekwon-Do, korps, kor, fotball etc.

Målområder i Aktivitetsskolen

Kursene tar utgangspunkt i målområdene i Aktivitetsskolens rammeplan og skolens årsplaner. På denne måten er Aktivitetsskolen en læringsstøttende arena opp mot de ulike fagene på skolen.

 

Målene i rammeplanen er strukturert rundt følgende fem målområder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning
Drawing of a city