Kurstilbud på Maks

Barn ligger på gulvet og tegner.

Kursene våre denne vinteren har oppstart i uke 3. Påmeldingsfrist er fredag 3. januar. Dere vil innen fredag 10. januar få vite hvilke kurs barna deres har fått plass på! Siste uke med kurs er i uke 13.

Informasjon om kursene finner du her.(PDF)

Målområder i Aktivitetsskolen

Kursene tar utgangspunkt i målområdene i Aktivitetsskolens rammeplan og skolens årsplaner. På denne måten er Aktivitetsskolen en læringsstøttende arena opp mot de ulike fagene på skolen.

 

Målene i rammeplanen er strukturert rundt følgende fem målområder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse