Kurstilbud på Maks 2017

Barn i skogen

Oppstart
Kursene starter opp i uke 17 og går frem til uke 24. Vi har en løpende påmelding fram til onsdag 12. april. Kursrekken avsluttes med åpen dag tirsdag 13. juni kl. 15.30–16.30. Her vil dere få se og oppleve hva barna har gjort på de ulike kursene, mens dere får enkel servering fra et av matkursene.

Barna kan, i samråd med foresatte, sette opp så mange kurs de ønsker. Alle vil få plass på minst et av ønskene sine. Kursene inngår som en del av aktivitetsskolenes tilbud.

Det er viktig at dere motiverer barna til å delta på kursene de melder seg på, og at barna er med på å bestemme hvilke kurs de ønsker å være med på. Hvis barnet er borte fra kurset to ganger, kan barnet miste plassen sin, da vi må tilby plassen på kurset til noen andre.

Kursplan finner dere her.

Påmelding
Elevene meldes på ved å sende barnets for- og etternavn, klasse og aktivitetsønsker til:

  • 1. trinn: bjornar.buhrkall@ude.oslo.kommune.no
  • 2. og 3. trinn: eli.randi.henjum@ude.oslo.kommune.no
  • 4. og 5. trinn: marte2201@osloskolen.no


PÅMELDINGSFRIST ER ONSDAG 12. APRIL. Alle kurs starter opp i uke 17.

Vi ber foresatte om å forsikre seg om at barnas kursønsker ikke kolliderer med eksterne aktiviteter utenfor skolen, som Vinderen dans, Taekwon-Do, korps, kor, fotball etc. 

Vær også oppmerksom på at ikke alle kurs er tilgjengelig for alle trinn. Dersom det blir for få påmeldt på et kurs, vil det bli avlyst.

Målområder i Aktivitetsskolen

Kursene tar utgangspunkt i målområdene i Aktivitetsskolens rammeplan og skolens årsplaner. På denne måten er Aktivitetsskolen en læringsstøttende arena opp mot de ulike fagene på skolen.

 

Målene i rammeplanen er strukturert rundt følgende fem målområder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning
Drawing of a city