Kurstilbud på Maks

Barn som leker i snøen

Kursene går frem til påske med oppstart i uke 3. Påmeldingsfrist er onsdag 27. desember.

I løpet av uke 1 vil dere få vite hvilke kurs barna deres har fått plass på! Siste uke med kurs er uke 10, og kursrekken avsluttes med åpen dag tirsdag 13. mars kl. 15.30–16.30. Her vil dere få se og oppleve hva barna har gjort på de ulike kursene mens dere får enkel servering fra ett av trinnene.

Barna kan, i samråd med foresatte, sette opp minst tre kurs som de ønsker å delta på. Alle vil få plass på minst
ett av ønskene sine. Kursene inngår som en del av aktivitetsskolenes tilbud. Det er viktig at dere motiverer
barna til å delta på kursene de melder seg på, og at barna selv er med på å bestemme hvilke kurs de ønsker å
være med på. Hvis barnet er borte fra kurset to ganger, vil barnet miste plassen sin, da vi må tilby plassen på
kurset til noen andre.

Selv om barnet ditt ikke har kurs enkelte av dagene, er det mange andre aktiviteter det kan delta på her på
Maks. Oversikten for dette tilbudet finner dere nederst i denne kursplanen.

Informasjon om kursene finner du her. (PDF)

Påmelding
Elevene meldes på ved å sende barnets for- og etternavn, klasse og aktivitetsønsker til:

PÅMELDINGSFRIST ER ONSDAG 27. DESEMBER. Alle kurs starter opp i uke 3.

Vær også oppmerksom på at ikke alle kurs er tilgjengelig for alle trinn. Dersom det blir for få påmeldt på et kurs, vil det bli avlyst.

Vi ber foresatte om å forsikre seg om at barnas kursønsker ikke kolliderer med eksterne aktiviteter utenfor skolen, som Vinderen dans, Taekwon-Do, korps, kor, fotball etc.

Målområder i Aktivitetsskolen

Kursene tar utgangspunkt i målområdene i Aktivitetsskolens rammeplan og skolens årsplaner. På denne måten er Aktivitetsskolen en læringsstøttende arena opp mot de ulike fagene på skolen.

 

Målene i rammeplanen er strukturert rundt følgende fem målområder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning
Drawing of a city