Kurstilbud på Maks

Barn i skogen

Oppstart
Kursene går frem til jul med oppstart i uke 41. Påmeldingsfrist er mandag 25. september. Dere vil i løpet av uke 40 få vite hvilke kurs barna deres har fått plass på! Siste uke med kurs før jul er i uke 49, og kursrekken av-sluttes med åpen dag tirsdag 12. desember kl. 15.30-16.30. Her vil dere få se og oppleve hva barna har gjort på de ulike kursene mens dere får enkel servering fra ett av trinnene.

Barna kan, i samråd med foresatte, sette opp de kursene de ønsker. Alle vil få plass på minst et av ønskene sine. Kursene inngår som en del av aktivitetsskolenes tilbud. Det er viktig at dere motiverer barna til å delta på kursene de melder seg på, og at barna selv er med på å bestemme hvilke kurs de ønsker å være med på. Hvis barnet er borte fra kurset to ganger, vil barnet miste plassen sin, da vi må tilby plassen på kurset til noen andre. 

Selv om barnet ditt ikke har kurs enkelte av dagene, er det mange andre aktiviteter det kan delta på her på Maks. 

Informasjon om kursene finner du her. (PDF)

Påmelding
Elevene meldes på ved å sende barnets for- og etternavn, klasse og aktivitetsønsker til:

PÅMELDINGSFRIST ER MANDAG 25. SEPTEMBER. Alle kurs starter opp i uke 41.

Vær også oppmerksom på at ikke alle kurs er tilgjengelig for alle trinn. Dersom det blir for få påmeldt på et kurs, vil det bli avlyst.

Vi ber foresatte om å forsikre seg om at barnas kursønsker ikke kolliderer med eksterne aktiviteter utenfor skolen, som Vinderen dans, Taekwon-Do, korps, kor, fotball etc.

Målområder i Aktivitetsskolen

Kursene tar utgangspunkt i målområdene i Aktivitetsskolens rammeplan og skolens årsplaner. På denne måten er Aktivitetsskolen en læringsstøttende arena opp mot de ulike fagene på skolen.

 

Målene i rammeplanen er strukturert rundt følgende fem målområder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning
Drawing of a city