Kurstilbud på Maks

Elever deltar i yoga

Kursene har oppstart i uke 41, med påmeldingsfrist fredag 21. september. Dere vil innen fredag 28. september få vite hvilke kurs barna deres har fått plass på. Siste uke med kurs er i uke 49, og kursrekken avsluttes med åpen dag tirsdag 11. desember kl. 15.30-16.30. Her vil dere få se og oppleve hva barna har gjort på de ulike kursene mens dere får enkel servering fra ett av trinnene.

Informasjon om kursene finner du her. (PDF)

Vi ber foresatte om å forsikre seg om at barnas kursønsker ikke kolliderer med eksterne aktiviteter utenfor skolen, som Vinderen dans, Taekwon-Do, korps, kor, fotball etc.

Målområder i Aktivitetsskolen

Kursene tar utgangspunkt i målområdene i Aktivitetsskolens rammeplan og skolens årsplaner. På denne måten er Aktivitetsskolen en læringsstøttende arena opp mot de ulike fagene på skolen.

 

Målene i rammeplanen er strukturert rundt følgende fem målområder:

  • Natur, teknikk og miljø
  • Fysisk aktivitet og lek
  • Kunst, kultur og kreativitet
  • Mat og helse
  • Lekser og fordypning
Drawing of a city