Hovedseksjon

Påmelding og foreldrebetaling

Det er dere som foreldre som må registrer/melde barne på Aktivitetsskolen. Dere vil bli fakturert, basert på den informasjonen dere selv registrer. Derfor er vi avhengige av at dere registrerer riktig informasjon til enhver tid, både når det kommer til bostedsadresse, epostadresse og telefonnummer. Dere er selv ansvarlige for at denne informasjonen er oppdater. Det vil si at hvis fakturaene mot formodning blir sendt til din gamle adresse, kan ikke vi gjøre noe med eventuelle purringer eller inkassokrav.

Her finner dere brukerveiledningen for foreldre:

https://utdanningsetaten.intranett.oslo.kommune.no/getfile.php/132270433/utdanningsetaten%20%28UDE%29/Intranett%20%28UDE%29/EFP/S%C3%B8knadsportalen%281%29.pdf

Ved behov for redusert oppholdsbetaling basert på inntekt, må vi ha oppdatert informasjon om dette hvert år ved oppstart i august. For å gjelde fra august, må dette leveres innen 10.juni, altså før sommerferien. Hvis du melder inn barnet ditt hos oss i løpet av året, må du også levere denne informasjonen hvis du ønsker lavere oppholdsbetaling. Vi trenger skattemeldingen fra fjoråret som dere printer ut fra Altinn, samt at dere fyller ut dette skjemaet:

https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13133989/Innhold/Skole%20og%20utdanning/Aktivitetsskolen/Egenerklskjema-Aktivitetsskolen.pdf

Hvis dere har behov for veiledning eller hjelp, ta kontakt med Mona Bjørnstad, mona.bjornstad@osloskolen.no.