Sosiallærer

Vi kan være en å snakke med når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, kontaktlærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, for eksempel problemer som knytter seg til konflikter på skolen, i hjemmet eller med andre elever.

Som sosiallærer eller sosialpedagogisk rådgiver har vi også ansvar for koordinering av spesialundervisning. Majorstuen skole jobber for å sikre en best mulig tilpasset opplæring for alle elever ved skolen. 

Sosiallærerne har kontakt med det eksterne hjelpeapparatet, alternative skoletilbud og spesialskoler. 


Sosiallærer 1.–7. trinn

 sosiallærer 1.-7. trinn  Ulrikke Windelstad

 

 

Ulrikke Windelstad

UlrikkeSofie.Windelstad@ude.oslo.kommune.no

 


Sosialpedagogisk rådgiver 8.–10. trinn

sosialpedagogisk rådgiver 8.-10. trinn  Liv Åse Espeland

 

 

Liv Åse Espeland

Liv.Ase.Espeland@ude.oslo.kommune.no