Sosiallærer

Vi kan være en å snakke med når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, kontaktlærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, for eksempel problemer som knytter seg til konflikter på skolen, i hjemmet eller med andre elever.

Som sosiallærer eller sosialpedagogisk rådgiver har vi også ansvar for koordinering av spesialundervisning. Majorstuen skole jobber for å sikre en best mulig tilpasset opplæring for alle elever ved skolen. 

Sosiallærerne har kontakt med det eksterne hjelpeapparatet, alternative skoletilbud og spesialskoler. 


 sosiallærer 1.-7. trinn  Ulrikke Windelstad

 

 

Ulrikke Windelstad
sosiallærer 1.–4. trinn
UlrikkeSofie.Windelstad@ude.oslo.kommune.no

 sosiallærer 1.-7. trinn  Ulrikke Windelstad

 
Synnøve Bjørke
sosiallærer 5.–7. trinn
synnøve.bjorke@ude.oslo.kommune.no

sosialpedagogisk rådgiver 8.-10. trinn  Liv Åse Espeland

 

 


Liv Åse Espeland

sosialpedagogisk rådgiver 8.–10. trinn
Liv.Ase.Espeland@ude.oslo.kommune.no