Hovedseksjon

Sosiallærer

Vi kan være en å snakke med når du ikke har lyst til å ta opp ting med foreldre, kontaktlærer eller andre voksne. Det kan være om alt mulig, for eksempel problemer som knytter seg til konflikter på skolen, i hjemmet eller med andre elever.

Som sosiallærer eller sosialpedagogisk rådgiver har vi også ansvar for koordinering av spesialundervisning. Majorstuen skole jobber for å sikre en best mulig tilpasset opplæring for alle elever ved skolen. 

Sosiallærerne har kontakt med det eksterne hjelpeapparatet, alternative skoletilbud og spesialskoler. 


 sosiallærer 1.-7. trinn  Ulrikke Windelstad

 

 


Kevin Tveraa
sosialpedagogisk rådgiver 1.–4. trinn
kevin.tveraa@osloskolen.no

 sosiallærer 1.-7. trinn  Ulrikke Windelstad

 
Camilla Brgaust
sosialpedagogisk rådgiver 5.–7. trinn
camilla.bergaust@osloskolen.no

sosialpedagogisk rådgiver 8.-10. trinn  Liv Åse Espeland

 

 Liv Åse Espeland

sosialpedagogisk rådgiver 8.–10. trinn
 liv.espeland@osloskolen.no