Hovedseksjon

Årsplan

AKS-figurer-i-skogen-rosa

Rammeplanen er en overordnet plan som legger føringer for organisering av AKS og den pedagogiske innholdet vi skal sørge for at elevene får i løpet av uka. Denne planen inneholder en oversikt over fire temaområder som aktivitetsskolene skal jobbe etter.

På Majorstuen skole har vi valgt å fokusere på disse spesielt gjennom kurstilbudet vårt, men også gjennom månedsplansaktivitetene og ferieprogrammene våre. Alle barn som går på MAKS skal kunne delta på minst to læringsstøttende aktiviteter i løpet av uka som bygger opp under Kompetansemålene som skolen jobber med. I feriene har vi heldagsåpent der vi planlegger aktiviteter som favner temaområdene i rammeplanen.

Gjennom at barna deltar på kurs og voksenstyrte aktiviteter på MAKS, vil vi bidra til at AKS lever etter skolens motto; Mest mulig læring!

Årsplanen er et arbeidsdokument, og evalueres jevnlig gjennom året.