Hovedseksjon

Tilkallingsvikar

Elever arbeider i klasserom. (Foto: Heidi M. Skjebstad)

Vi har en vikarpool med et bredt spekter av kompetanse. Hovedvekten består av lærerstudenter, men vi ønsker også personer med andre studieretninger og yrker som tilkallingsvikar.

Som tilkallingsvikar mottar du hver søndag en SMS der vi spør hvilke dager du har mulighet til å jobbe den kommende uken. Vi tildeler vikartimene forløpende, men størsteparten av tildelingen vil foregå kvelden i forveien og tidlig morgen samme dag.

En typisk dag hos oss vil bestå av en blanding av å arbeide som assistent eller lærer på både barne- og ungdomstrinnet. Vi ønsker derfor deg som er allsidig, og kan omstille deg raskt.

Kortfattet søknad og CV sendes til postmottak.majorstuen@osloskolen.no med teksten "Tilkallingsvikar" i emnefeltet.