Hovedseksjon

Biblioteket

Bøker i hyllen på bilblioteket.

Biblioteket er åpent for å sitte og jobbe i grupper, eller alene. Man kan også sitte her og bare slappe av med en bok. Lærer kan reservere tid for sine klasser for utlån, men også for at klassen skal få tid med høytlesning og/eller presentasjon av aktuelle bøker for aldersgruppen.

Generelle utlånsbetingelser

Lånetider:

 • Ordbøker: 1 døgn.
 • Skjønn- og faglitteratur: 28 dager.
 • Lærebøker: Ett skoleår - leveres klassevis.
   
 • Oppdager du skader/feil på boken, meld fra til bibliotekar før utlån.
 • Maks to bøker av gangen for 3.-7.trinn, tre bøker for 8.-10.trinn (for unntak, spør bibliotekar).
 • Kun lån av ett eksemplar av ordbok på samme språk.
 • Du kan ikke låne i andres navn.
 • Leveres ikke boken innen forfall, sendes det ut purringer som ranselpost.
 • Leveres ikke boken etter tre slike purringer* eller boken er skadet ved innlevering, sendes erstatningskrav i posten.
 • Boken kan også erstattes ved å kjøpe et nytt, tilsvarende eksemplar til skolen før betalingsfristen er gått ut.

*NB: På lærebøker gis kun 1 purring før erstatningskrav sendes ut rett før skoleårets slutt.
          Ønsker du en oversikt over hvilke lån du har, kontakt Biblioteket så får du en liste.

Åpningstider Biblioteket

Se oppslag på inngangsdørene til Biblioteket på skolen, og på informasjonsskjermene på skolen.