Biblioteket

Bøker i hyllen på bilblioteket.

Biblioteket er åpent for å sitte og jobbe i grupper, eller alene. Man kan også sitte her og bare slappe av med en bok. Lærer kan reservere tid for sine klasser for utlån, men også for at klassen skal få tid med høytlesning og/eller presentasjon av aktuelle bøker for aldersgruppen.