Hovedseksjon

Informasjonshefte for elever og foresatte

Skole-hjem-samarbeidet er en viktig del av vårt arbeid. Det er derfor både nyttig og viktig at alle elever og foresatte ved Majorstuen skole kjenner til innholdet i Informasjonshefte for elever og foresatt.

Infohefte for skoleåret 2022/2023 finner du her.

Skolen vår er en stor grunnskole hvor rundt 850 elever få sin skolegang. Vi har dyktige ansatte som gleder seg til å samarbeide med dere alle for mest mulig læring. Dette skoleåret vil 80 lærere stå for undervisningen, og en stab på 25 personer vil sørge for bygg, administrasjon og ledelse. I tillegg jobber en stor og glad gjeng i Aktivitetsskolen. I samarbeid med dere vil vi alle arbeide for at hver enkelt elev opplever best mulig utvikling.