Hovedseksjon

Fremmedspråk

Majorstuen skole tilbyr språklig fordypning i:

  • tysk
  • fransk
  • spansk
  • norsk fordypning

Vi gjør oppmerksom på at valget gjøres for 3 år.

Når en elev har valgt enten fremmedspråk eller norsk fordypning (/engelsk fordypning), skal eleven normalt ha faget på hele ungdomstrinnet. I løpet av første semester på 8. trinn har elevene, i samråd med skolen, mulighet for å gjøre omvalg. Se Forskrift til opplæringsloven § 1-8 første ledd.

Fremmedspråk og fordypning i norsk og engelsk skal være likestilte fag, og derfor like krevende for elevene. Elevene vil få standpunktkarakterer i faget og vil kunne trekkes ut til muntlig eksamen når de avslutter ungdomsskolen. Karakteren i faget teller ved inntak til videregående skole.

For eventuelle spørsmål angående språkfag, ta kontakt med utdannings- og yrkesrådgiver Sophie Vandeputte.