Hovedseksjon

Klage på karakterer

Standpunktkarakter
Når en elev eller foresatt klager på en standpunktkarakter, skal klagen alltid gis til skolen. Skolen skal behandle klagen og deretter sende den videre til Statsforvalteren. 

Klagen må sendes til skolen innen ti dager etter at du fikk karakteren. Før du bestemmer deg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din.

Dersom du likevel bestemmer deg for å klage:

  • skal klagen sendes skriftlig til rektor ved skolen din
  • må klager underskrive klagen
  • må det stå i klagen hva du vil klage på

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Eksamenskarakter
Skriftlig eksamen
Du som klager på skriftlig eksamen, skal levere klagen skriftlig til skolen innen ti dager etter at karakteren er gjort tilgjengelig. Det er skolen som skal registrere klagen og sende eksamenssvaret til Statsforvalteren som har ansvar for klagebehandlingen.

Du må levere klagen til skolen i god tid før fredag 30. juni 2023, for at resultatet skal kunne behandles og registreres før opptak til videregående opplæring.

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Muntlig eksamen
Ved muntlig eksamen kan du bare klage på formelle feil. Feilene må da være slik at de kan ha hatt betydning for karakteren du fikk. Klagen skal leveres skriftlig til skolen senest innen ti dager fra du ble gjort kjent med karakteren. Sensor, faglærer og rektor uttaler seg, og rektor sender uttalelsene til Statsforvalteren. Vi vil ikke rekke å behandle klagen før etter opptak til videregående opplæring.

 

Orientering om retten til å klage på karakterer

Statsforvalteren har skrevet en orientering for deg som er elev i grunnskolen og foreldrene dine, om de reglene som gjelder for å klage på karakterer. Orienteringsheftet finner dere her.

Hvis det er noe dere ikke forstår, ta kontakt med skolen.