Hovedseksjon

Klage på karakterer

Standpunktkarakter
Du må klage innen 10 dager etter at du fikk karakteren.
Før du bestemmer seg for om du vil klage, bør du ta kontakt med skolen og få en begrunnelse for karakteren din.

Dersom du likevel bestemmer deg for å klage:

  • skal klagen sendes skriftlig til rektor ved skolen din
  • må klager underskrive klagen
  • må det stå i klagen hva du vil klage på

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Mer om klage på standpunktkarakter finner du her.

Eksamenskarakter
Skriftlig eksamen
Dersom kandidaten ønsker å klage på eksamenkarakteren, må dette gjøres innen 10 dager etter at man fikk karakteren.

Hvem kan klage?

  • Elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater
  • Foreldre/foresatte til umyndige elever, lærlinger, lærekandidater, privatister og praksiskandidater

Er klager under 15 år, må foreldrene/foresatte samtykke skriftlig.

Muntlig eksamen
Ved muntlig eksamen kan ikke eleven kreve å få endret karakteren. Eleven kan bare klage på at det er gjort formelle feil som har hatt noe å si for eksamensresultatet. Formelle feil kan for eksempel være for sen beskjed om fag, dårlig opptreden fra sensor eller at sensor legger vekt på for eksempel innsats.

Mer om klage på eksamenkarakterer finner du på Utdanningsdirektoratet.no.

Orientering om retten til å klage på karakterer

Statsforvalteren har skrevet en orientering for deg som er elev i grunnskolen og foreldrene dine, om de reglene som gjelder for å klage på karakterer. Orienteringsheftet finner dere her.

Hvis det er noe dere ikke forstår, ta kontakt med skolen.