Valgfag

Elevene har 90 minutter valgfag i uka, alle tre årene på ungdomsskolen. Elevene velger valgfag på nytt for hvert år og kan ha ulike fag eller det samme faget de 3 årene. Det er utarbeidet fagplaner i de enkelte valgfagene, som er tilgjengelig på utdanningsdirektoratets nettsider.

Vurdering og karakter
Elevene får standpunktkarakter i valgfag på våren, dersom de ikke skal fortsette med det samme valgfaget. Dersom årets valgfag velges videre også neste skoleår, settes det terminkarakter på våren. Elevene kan derfor ha fra en til tre standpunktkarakterer i valgfag når de går ut fra 10. trinn, og alle standpunktkarakterene føres på vitnemålet.

Dersom man har gjennomført samme valgfag alle tre årene, vil standpunktkarakteren som blir satt på 10. trinn alene være gjeldende. Valgfag er tellende ved inntak til videregående skole.

Det avholdes ikke eksamen i faget.

Elever som forserer og tar matematikk eller engelsk på videregående nivå, gjør dette istedenfor valgfag. De skal derfor ikke ha valgfag på 10.trinn.

Skoleåret 2018-2019 tilbyr Majorstuen skole:

  • natur, miljø og friluftsliv
  • programmering
  • sal og scene*
  • innsats for andre
  • design og redesign

 * Sal og scene er et obligatorisk valgfag for elever ved Musikk på Majorstuen skole