Hovedseksjon

Valgfag

Dette skoleåret tilbyr vi:

  • natur, miljø og friluftsliv
  • programmering
  • sal og scene*
  • innsats for andre

 * Sal og scene er et obligatorisk valgfag for elever ved Musikk på Majorstuen skole

Det er utarbeidet fagplaner i de enkelte valgfagene, som er tilgjengelig på utdanningsdirektoratets nettsider.

Vurdering og karakter
Elevene får standpunktkarakter i valgfag på våren, dersom de ikke skal fortsette med det samme valgfaget. Dersom årets valgfag velges videre også neste skoleår, settes det terminkarakter på våren. Elevene kan derfor ha fra en til tre standpunktkarakterer i valgfag når de går ut fra 10. trinn, og alle standpunktkarakterene føres på vitnemålet.

Dersom man har gjennomført samme valgfag alle tre årene, vil standpunktkarakteren som blir satt på 10. trinn alene være gjeldende. Valgfag er tellende ved inntak til videregående skole.

Det avholdes ikke eksamen i valgfaget.

Elever som forserer og tar matematikk eller engelsk på videregående nivå, gjør dette istedenfor valgfag. De skal derfor ikke ha valgfag på 10. trinn.