FAU

FUG-logo www.fug.no

FAU er bindeledd mellom skolen og elevenes foresatte. FAU skal arbeide for et godt samarbeid mellom skolen og hjemmet, og skal ta opp saker som kan bidra til å skape en så god skole som mulig for våre barn.

 

Aktuelle arbeidsområder for FAU:

  • Saker fra klassekontaktene
  • Skolepolitiske saker
  • Informasjon fra rektor om skolens daglige virksomhet
  • Informasjon fra Driftsstyret

 

FAU-møtene er åpne for alle skolens foreldre/foresatte. Saker som man ønsker å ta opp, kan formidles via foreldrekontaktene i klassen eller meldes inn til FAU-leder 5 dager før neste møte.

Dato for FAU-møter:

23. januar, kl 18.00 Agenda finner du her

6. mars, kl 18.00

15. mai, kl 18.00

 

FAU-leder:  Wenche Andersson wenche.andersson@atea.no