Hovedseksjon

Rødhettene og Ulvene (kor)

Rødhettene og Ulvene opptrer på 17. mai

Koret Rødhettene startet i 1948 og er sammen med skolekorpset Peik skolens store stolthet. Rødhettene, som opprinnelig var et rent pikekor, har i senere år blitt utvidet til også å innlemme gutten. Derav navnet Rødhettene og Ulvene.

Koret har som tradisjon å opptre på 17. mai, på skolens julekonsert og Maja-dagen, i tillegg til egne jule- og sommerkonserter. 

Øvelser for koret
Koret øver èn gang i uka, hver tirsdag fra 15.00-16.00. Øvelsene er lagt til MAKS-tiden. Koret er et skolekor, men er organisert i samarbeid med foreldregruppen. Alle elever fra 2. trinn og oppover kan være med i koret. 

Dirigenten
Korets dirigent heter Lidia Strand. Hun har sin pedagogiske utdanning fra Barratt Due musikkinstitutt. Hun er en engasjert sangpedagog og kordirigent som har en visjon: Alle kan utvikle seg!

Påmelding
Elever som er interesserte kan møte opp på øvelse for en prøvetime. Påmelding kan også skje på forhånd.

Send mail til mona.bjornstad@ude.oslo.kommune.no med barnets for- og etternavn, klasse, adresse, postnummer, samt foresattes for- og etternavn, mobilnummer og e-post-adresse.

Ansatte på Maks følger de som er interesserte, til rommet hvor øvelsene finner sted.

Betaling
Medlemmene oppfordres til å betale inn kr. 50,- i medlemskap, til kontonummer 5038 05 01187. Merk betalingen med barnets navn og semester. 

Styret
Korets styre består av foresatte Trude Thorbjørnsrud og Audhild Elise Gramstad og ansatt på Majorstuen skole, Mona Bjørnstad. Ta kontakt på mona.bjornstad@ude.oslo.kommune.no om du har spørsmål angående koret.