Rødhettene og Ulvene

Rødhettene og Ulvene opptrer på 17. mai

Om koret
Koret Rødhettene startet i 1948 og er sammen med skolekorpset Peik skolens store stolthet. Rødhettene, som opprinnelig var et rent pikekor, har i senere år blitt utvidet til også å innlemme gutten. Derav navnet Rødhettene og Ulvene.

Koret har som tradisjon å opptre på 17. mai, på skolens julekonsert og Maja-dagen, i tillegg til egne jule- og sommerkonserter. Koret vil i skoleåret 2016–2017 være et tilbud til alle sangfugler fra 2.–5. klasse.

Øvelser for koret
Koret øver èn gang i uka, på tirsdager fra klokken 15.30–16.30. Øvelsene er lagt til MAKS-tiden. Koret er et skolekor, men er organisert i samarbeid med foreldregruppen.

Dirigenten
Korets dirigent heter Alice Horn. Hun har studert utøvende musikk ved Universitetet i Stavanger, Musikk og Helse ved Norges Musikkhøgskole og har praktisk-pedagogisk utdanning fra NTNU. Alice har tidligere vikariert som musikklærer på 1.–4. trinn ved Majorstuen Skole, og hun har vært kordirigent for Rødhettene siden høsten 2014.

Påmelding
Elever som er interesserte kan møte opp på øvelse for en prøvetime. Påmelding kan også skje på forhånd.

Send mail til mona.bjornstad@ude.oslo.kommune.no med barnets for- og etternavn, klasse, adresse, postnummer, samt foresattes for- og etternavn, mobilnummer og e-post-adresse.

Ansatte på Maks følger de som er interesserte, til rommet hvor øvelsene finner sted.

Betaling
Medlemmene oppfordres til å betale inn kr. 50,- i medlemskap, til kontonummer 5038 05 01187.
Merk betalingen med barnets navn og våren 2017.

Styret
Korets styre består av foresatt Åse Natvig, aasenatvig@gmail.com og ansatt på Majorstuen skole, Mona Bjørnstad, mona.bjornstad@ude.oslo.kommune.no. Ta kontakt om du har spørsmål angående koret.