Skolehelsetjenesten

Post- og besøksadress: Bogstadveien 74, 0633 Oslo (inngang D, 1. etg)

Helsesøster Thea Malde

 

 

Helsesøster
Thea Karine Malde
E-post: theakarine.malde@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 69 53 62

Les intervju med helsesøster Thea, og finn ut hvilke oppgaver hun har ved skolen.

 

Fysioterapeut Marianne Stange Berg
E-post: marianne.hurum.berg@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 26 37 52

Ergoterapeut Trude Wabakken
E-post: trude.wabakken@bfr.oslo.kommune.no
Telefon: 90 82 55 29

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.