Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Kontortid er mandag til fredag klokken 08.00-15.00

Helsesykepleier kan kontaktes på mail eller telefon i tillegg til melding i Helsenorge.
Post- og besøksadress: Bogstadveien 74, 0633 Oslo (inngang D, 1. etg)

 

Lill Ann Martinsen.jpg

Lill Ann Martinsen
helsesykepleier 1-6
lill.ann.martinsen@bfr.oslo.kommune.no
90 40 07 04


Thea Karine Malde
helsesykepleier 7-10
theakarine.malde@bfr.oslo.kommune.no
90 69 53 62


Les intervju med helsesøster Thea, og finn ut hvilke oppgaver hun har ved skolen.

Fysioterapeut: Marianne Hurum Berg
Ergoterapeut: Bente Blænes
Skolelege: Live Løberg Sæter

Ta kontakt med helsesykepleier om du ønsker kontakt med fysioterapeut, ergoterapeut eller lege.

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.