Hovedseksjon

IKT i skolen

Elev på ipad

Å ha IKT-kompetanse fremheves som sentralt fremover både av norske organisasjoner og i internasjonal litteratur om fremtidskompetanser. Vi skal derfor sette våre elever i stand til å benytte IKT som gode verktøy i læringsprosessen.

Majorstuen skole ønsker en tilnærming til moderne pedagogikk ved bruk av digitale hjelpemidler i underviningen. Dette skal bidra til: 

  • Større motivasjon
  • Gi gode samarbeidsmuligheter
  • Støtter flere læringsstiler og læringsstrategier
  • Gi gode muligheter for tilpasset undervisning
  • Er i samvar med fagfornyelsen og gir gode kunnskaper om verktøy de skal bruke inn i senere arbeidsliv.