Hovedseksjon

Dagsrytme

Alle barna må si ifra på kryssestasjonen hvor de skal være, sånn at når foreldrene kommer og henter, kan den som sitter på kryss ha oversikt over hvor foreldrene kan finne barna sine.

Morgenåpning mandag til fredag
07.30 – Maks vil fra onsdag 9. februar være inne i tidsrommet 07.30-08.15.
Elevene må leveres/møte opp i undertasjen i A-oppgangen, også kalt "Maksrommet". Vi gjør oppmerksom på at det ikke er ansatte ute i skolegården før 08.15. Dersom elever ikke ønsker å gå inn i dette tidsrommet, må det klareres med foresatte om elevene kan være i skolegården uten tilsyn. Elevene tar med sekker og uteklær ned, som legges i gangen der. Når vi skal ut, må elevene ta med tingene sine og stille opp i skolegården med resten av klassen.

08.30 – MAKS stenger og skolen starter.

Etter skoletidåpning mandag til fredag
13.30 – En av de voksne fra MAKS kommer inn i og tar over klassen. Barna spiser sin matpakke nummer 2, og den voksne har en aktivitet ved tavla som barna liker.

14.30 – 15.30  – Leksehjelp for elever på 3. og 4. trinn, mandager og tirsdager. Påmelding skjer via kontaktlærer. 

16.00 – alle aktiviteter inne på skolen er ferdig, og alle barna som er igjen på MAKS skal være ute i store skolegård frem til de blir hentet.

16.30 – MAKS stenger for dagen, og alle barn må være hentet.