Dagsrytme

Alle barna må si ifra på kryssestasjonen hvor de skal være, sånn at når foreldrene kommer og henter, kan den som sitter på kryss ha oversikt over hvor foreldrene kan finne barna sine.

Morgenåpning mandag til fredag
07.30 – MAKS åpner opp for de elevene som trenger å være her før skolen starter. Rolige aktiviteter inne i klasserommene i 1. etasje ved A oppgangen. 08.05 begynner vi å rydde, og så går vi ut i store skolegård frem til skolen starter.

08.30 – MAKS stenger og skolen starter.

Etter skoletidåpning mandag til fredag
13.30 – En av de voksne fra MAKS kommer inn i og tar over klassen. Barna spiser sin matpakke nummer 2, og den voksne har en aktivitet ved tavla som barna liker.

13.45 – mandag, tirsdag og onsdag – Barna som er påmeldt leksehjelp går til klasserommene, mens de andre barna kan gå ut i lille skolegård for å leke.

14.30 – Leksehjelpen avsluttes og alle barna på MAKS kan nå gå over i store skolegård, eller melde seg på aktiviteter innendørs. I løpet av ettermiddagen vil de barna som er påmeldt kurs som er den aktuelle dagen, bli kalt inn til dette av de voksne.

16.00 – alle aktiviteter inne på skolen er ferdig, og alle barna som er igjen på MAKS skal være ute i store skolegård frem til de blir hentet.

16.30 – MAKS stenger for dagen, og alle barn må være hentet.