Hovedseksjon

Eksamen våren 2023

Skriftlig eksamen for 10. trinn.

Skriftlig eksamen
Alle elever på 10. trinn i grunnskolen skal trekkes ut til skriftlig eksamen i enten engelsk, matematikk eller norsk (både hovedmål og sidemål)

  • Kunngjøring av trekk for skriftlig eksamen er 12. mai 2023, kl. 09.00

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen
I tillegg til skriftlig eksamen skal elever på 10. trinn i grunnskolen også trekkes ut til én muntlig eller muntlig-praktisk eksamen.

Kunngjøring av trekk for muntlig eksamen 2023 er:

  • 7. juni -> eksamensdag 9. juni (forberedelsesdag 8. juni)
  • 9. juni -> eksamensdag 13. juni (forberedelsesdag 12. juni)

Det er Oslo kommune som er ansvarlig for muntlig eksamen, men det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver.