Eksamen våren 2021

Regjeringen har besluttet å avlyste skriftlig eksamen for våren 2021, mens muntlig eksamen gjennomføres som planlagt i juni. 

Muntlig eksamen
Muntlig og muntlig-praktisk eksamen lages og organiseres lokalt på den ekelte skole. Alle avgangselever, og elever som forserer i fag på 10. trinn, blir trukket ut til muntlig eksamen, og kan komme opp i:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Religion, livsyn og etikk
  • Fremmedspråk/fordypning

Eksamensdager for muntlig eksamen:  

Gruppe 1
Trekkdag: fredag 4. juni
Obligatorisk forberedelsesdag: mandag 7. juni
Eksamensdag: tirsdag 8. juni
Gruppe 2
Trekkdag: onsdag 9. juni
Obligatorisk forberedelsesdag: torsdag 10. juni
Eksamensdag: fredag 11. juni