Eksamen

Skriftlig eksamen
Elevene på grunnskolen bli trukket ut i et av basisfagene - matte, engelsk og norsk (både hovedmål og sidemål). Det er Utdanningsdirektoratet som er ansvarlig for oppgavene, veiledningen av sensorene og sensuren ved skriftlig eksamen. 

Tirsdag 14. mai er dato for offentliggjøring av trekk.

Dato for skriftlig eksamen våren 2019 er:
16. mai  -  matte
21. mai  -  norsk hovedmål
22. mai  -  norsk sidemål
24. mai  -  engelsk

Fellessensuren for skriftlig eksamen er 18. juni.

Muntlig eksamen
Elevene kan bli trukket ut i norsk, engelsk, matematikk, krle, naturfag, samfunnsfag eller 2. fremmedspråk; spansk, fransk, tysk og engelsk fordypning.

Det er lærerne på den enkelte skole som utarbeider forslag til eksamensoppgaver. Eksamensfag opplyses 48 timer før eksamen og elevene trekker tema/problemstilling til forberedelse 24 timer før eksamen. Eksamen er på inntil 30 minutter per elev og kan gjennomføres individuelt, i par eller i gruppe.

Det skal alltid være to sensorer til stede ved muntlig eksamen. Én av sensorene skal være ekstern, altså ikke jobbe på skolen som gjennomfører eksamen, og den andre sensoren er som oftest faglæreren til eleven.

Dato for muntlig eksamen våren 2019 er 7. og 13. juni. Offenliggjøring av trekk er 5. og 11. juni.

Ytterligere informasjon om eksamen og eksamensdatoer finner du hos Udir.