Hovedseksjon

Eksamen våren 2022

Fra eksamen 2017. Foto: Majorstuen skole, Anne Berit Ringen

Eksamen for elever på 10. trinn og i videregående er avlyst. Dette gjelder både skriftlige, muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener.