Hovedseksjon

Ferietilbud

Vi drar på turer i skog og mark, besøker museum og utstillinger, og deltar på aktiviteter som Utdanningsetaten tilbyr Aktivitetsskolene i Oslo.

Vi har kjernetid mellom kl. 9.30 og 15.00, det vil si at kommer man utenfor det tidsrommet, må man levere eller hente barnet der vi er på tur.

Felles for alle disse aktivitetene er at de har et læringsstøttende innhold som tar utgangspunkt i rammeplanen vår. Alle aktivitetene er kvalitetssikret av faglig leder og baseledere, og opplegget er tilrettelagt for at alle barna skal kunne delta på sine premisser. Vi forsøker å lage ferieprogram som er allsidige og som utfordrer både kroppen og hodet til barna som deltar hos oss.

De med heltidsplass kan delta alle dager, mens de med halvtidsplass kan være to(2) dager i uken.