Hovedseksjon

Rammeplan

AKS-figurer-blå

Alle skoler skal utarbeide lokale planer for tilbudets arbeid og innhold, basert på rammeplanen. Planen må ivareta progresjon i tilbudet for elevene.

Rammeplanen må sees i sammenheng med  forskrift om kommunale aktivitetsskoler i Oslo  kommune, opplæringsloven §13–7, veilederen  samarbeid hjem – skole og Oslostandard for  samarbeid og sammenheng mellom barnehage,  skole og AKS.

Læreplanens overordnede del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen – skal også gjelde for AKS. Også Strategi for barnehjernevernet og Folkehelseplanen for Oslo 2017–2020 har Aktivitetsskolen som målområde.

Rammeplanen finner du her.