Yrkes- og utdanningsveiledning

Gjeng med ungdom på videregående skole.

Fra 8. til 10. trinn har elevene hatt faget Utdanningsvalg. Der har de blant annet jobbet med heftet Min framtid og hatt ulike aktiviteter og fått informasjon om de ulike utdanningsprogrammene de kan velge mellom. I år har elevene på 10. trinn hatt fagdag i utdanningsvalg hvor de har fått besøk av elever som allerede går på videregående skole, og rådgivere fra Karriereenhetene.

 

På grunn av Koronasituasjonen har dessverre en del av de aktivitetene 10.-klassingen vanligvis deltar på, knyttet til innsøkning til videregående skole blitt avlsyt. Disse aktivitetene vil bli erstattet med alternative digitale arrangementer.

Dette gjelder for:

TikTok-kampanje
På TikTok får elevene på 10. trinn muligheten til å stille spørsmål, se videoer og få et innblikk i livet på forskjellige videregående skoler i Oslo. Hvordan ser det egentlig ut på verkstedet, i klasserommet og kantina? Hvordan er en skolehverdag i de enkelte utdanningsprogrammene? Husk å bruke emneknaggen #dinretning.

 

Fram til 1. mars 2021 kommer vi til å legge ut viktig informasjon til både elever og foresatte her på nettsidene våre. Følg med! 

 

Det er klart for innsøking til videregående skole

Du søker via nettstedet vigo.no (logg inn med MinID). Nettstedet er åpent hele døgnet fra 5. januar og frem til søknadsfristen. Det stenger kl. 23.59 den dagen det er søknadsfrist.

Søknadsfrist:
1. februar - for søkere til inntak med fortinnsrett eller minoritetsspråklige søkere til individuell behandling.
1. mars - for ordinært inntak.
Etter disse datoene vil det ikke være mulig å registrere eller endre søknader.

Her finner du brukerveiledning for å søke videregående skole 2021/2022.

Veiledning med yrkes-og utdanningsrådgiver

Godt i gang med veiledning av elevene.

Foresatte som ønsker å ha veiledning om videregående skole må ta kontakt med Sophie Vandeputte, yrkes- og utdanningsrådgiver 8.–10. trinn - sophie.vandeputte@ude.oslo.kommune.no 

DIGITAL ÅPEN DAG