Yrkes- og utdanningsveiledning

Gjeng med ungdom på videregående skole.

Vi er godt i gang med veiledning av elevene på 10. trinn. Foresatte som ønsker å ha veiledning om videregående skole må ta kontakt med Sophie Vandeputte, yrkes- og utdanningsrådgiver 8.–10. trinn - sophie.vandeputte@osloskolen.no

 

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende med nyttig informasjon for elever og foresatte fram til juni 2022.

 

Elevene abefales å bruke vilbli.no for å innhente informasjon om utdanningsprogram, skoler, søknadsprosessen, samt mye annet.

 

Kurs i utdanningsprogram på 10. trinn

I løpet av uke 43-45 skal elevene hospitere en dag på en videregående skole, i et selvvalgt utdanningsprogram.

Yrkes- og utdanningsrådgiver, Sophie Vandeputte, gir beskjed når elevene kan logge seg inn på kiu.osloskolen.no for å finne ut hvilket utdanningsprogram og skole de har fått tildelt. Fordelingen vil være klar cirka 13. oktober 2021.