Hovedseksjon

Yrkes- og utdanningsveiledning

Gjeng med ungdom på videregående skole.

Vigo.no er nå åpnet for elevene på 10. trinn. Innlogging skjer med MinID (eller annen godkjent elektronisk ID). Elevene kan begynne å søke allerede nå, og kan endre søknaden så mange ganger som de ønsker fra til fristen, 1. mars 2023.

Vi er godt i gang med veiledning av elevene på 10. trinn. Foresatte som ønsker å ha veiledning om videregående skole må ta kontakt med Sophie Vandeputte, yrkes- og utdanningsrådgiver 8.–10. trinn - sophie.vandeputte@osloskolen.no

Dersom barnet ikke mottar MinID i posten, må dere selv bestille MinID her.

Elevene anbefales å bruke vilbli.no for å innhente informasjon om utdanningsprogram, skoler, søknadsprosessen, samt mye annet.

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende med nyttig informasjon for elever og foresatte fram til juni 2023.

 

Åpen dag på videregående skole