Hovedseksjon

Ordensregler

Husreglene kommer i tillegg til Osloskolens ordensreglement og handler om hvordan vi vil ha det i bygget vårt, både for å ivareta selve bygget og for å ivareta hverandre. Brudd på husreglene gir grunnlag for anmerkning og nedsatt i orden og oppførsel.

Det er to sett av regler; ett for trinn 1-7 og ett for trinn 8-10.

Husregler 1.-7. trinn

 • Vi møter presis til timene
 • Vi legger yttertøy og utesko i elevgarderoben
 • Vi bruker innesko
 • Vi går ut i alle friminutt
 • Vi rydder etter oss selv og holder garderober og toaletter rene og ryddige
 • Innendørs snakker vi med lav stemme
 • Vi går rolig og holder til høyre i trapper
 • Vi legger lærebøkene i hyllen i klasserommet.
 • Vi tar med verdisaker på skolen på eget ansvar
 • 1.-4. trinn stiller opp ute før skolestart
 • Vi snakker hyggelig til hverandre og bruker pene ord
 • Vi beveger oss inne i bygget slik vi lærer første skoleuke


Husregler 8.-10. trinn

 • Yttertøy og utesko skal i elevskapet ditt – husk innesko!
 • I storefri skal alle ut eller være i kantinen
 • Innendørs snakker vi med lav stemme
 • Vi går rolig og holder til høyre i trapper
 • Mat nytes ikke i undervisningssammenheng
 • Du kan gå inn i bygget etter kl. 08.10
 • I de små friminuttene venter du på ny lærer ute på gangen
 • Mobilen skal være avslått og pakket helt bort i timene
 • Vi rydder etter oss selv og holder garderober og toaletter rene og ryddige
 • Ordenselevene har et særlig ansvar for at klasserom og garderober holdes ryddig
 • Vi beveger oss inne i bygget slik vi lærer første skoleuke

Ordensreglement

Ordensreglementet er fastsatt av byråden for kunnskap og utdanning, supplert og vedtatt i skolens driftsstyre. Reglementets formål er å bidra til et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt og faglig konsentrasjon.

Ordensreglementet i Oslo kommune finner du her