Velkommen til Maks

Barn som løper i gresset.

Vi benytter oss av skolens lokaler i oppgang A og B og skolegårdene, samt at vi bruker uteområdene på Frogner stadion og i Frognerparken, sommer som vinter.

Skolens visjon er: Mest mulig læring! Vi på Maks er opptatt av å få inn denne visjonen også i vår hverdag med barna, etter skoletid. Dette gjør vi gjennom å ha læringsstøttende aktiviteter med fokus på følgende fem målområder:

• Natur, teknikk og miljø
• Fysisk aktivitet og lek
• Kunst, kultur og kreativitet
• Mat og helse
• Lekser og fordypning

Rammeplanen til Oslo kommune er retningsførende for hvordan vi planlegger dagene våre her på Maks. Den legger til grunn at vi i våre lokale planer innhold og aktiviteter ut ifra disse fem målområdene. Våre baseledere sørger sammen med Maks sine assistenter for at alle aktiviteter på Maks følger rammeplanen, samt har overføringsverdi til Kunnskapsløftet og arbeidet barna gjør på skolen.

Vi ønsker at barna på Maks skal oppleve en meningsfylt hverdag der lek og læring går hånd i hånd!

Åpningstider

Aktivitetsskolen er åpen fra klokken 07.30–08.30, og deretter fra skoledagens slutt og frem til 16.30.

 

Aktivitetsskolen holder stengt lørdag, søndag, helligdager, offentlige fridager, julaften og nyttårsaften, samt 1.-31. juli.

For beskjeder til Maks:

1. og 2. trinn    94 17 34 54
3. og 4. trinn    90 95 78 97

Telefonene er bemannet i MAKS-tiden kl. 13.00–16.30

Drawing of a city