Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret fatter de viktigste beslutningene angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte.

Leder (foreldrerepresentant):
Knut Rørbakken

Politiske reresentanter:
Andreas Haug
Svein Halvdan Trosdahl (A)

Foreldrerepresentanter:         
Knut Rørbakken
Kjersti Austdal

Ansattes representanter:       
Siv Hanevold Kildal
Regine Haukebø

Elevrepresentanter:               
Molly Bjørndal Leborg
Sofia Bang Aarland

Dersom du har spørsmål eller innspill til Driftsstyret, ta kontakt med leder Knut Rørbakken, knutsmailbox@gmail.com