Driftsstyret

leder (politisk representant):          Tjeran Vinje (H), tjeran@gmail.com

politiske reresentanter:                    Jan Mykleset (V)

                                                              Inger Huseby (A)

foreldrerepresentanter:                   Camilla Wimmer

                                                              Jon Stabell Sauge

ansattes representanter:                 Oliver Madsen

                                                              Heidi Hunskaar

elevrepresentanter:                           Julie Grønnerød Sundby

                                                              Njord Kårason Fossnes