Driftsstyret

Driftsstyret fatter de viktigste beslutningene angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte.

Leder (politisk representant):
Tjeran Vinje (H)

Politiske reresentanter:
Ingvild Kessel (MDG)
Svein Halvdan Trosdahl (A)

Foreldrerepresentanter:         
Knut Rørbakken
Tone-Britt Eriksen

Ansattes representanter:       
Madelen Sønsteby Lindaas
Sanne Røli

Elevrepresentanter:               
Hulda Josephine Hein-Gutierrez

Dersom du har spørsmål eller innspill til Driftsstyret, ta kontakt med leder Tjeran Vinje (H), tjeran@gmail.com