Driftsstyret

 

leder (politisk representant):          Tjeran Vinje (H)

politiske reresentanter:                    Jan Mykleset (V)
                                                              Inger Huseby (A)

foreldrerepresentanter:                   Vibecke Horn
                                                              Ingvild Myklebust

ansattes representanter:                  Siv Hanevold Kildal
                                                              Sanne Røli

elevrepresentanter:                          Carmen Babini
                                                              Scott Lynum

                                                              

Dersom du har spørsmål eller innspill til Driftsstyret, ta kontakt med leder Tjeran Vinje (H), tjeran@gmail.com

Driftsstyret

Driftsstyret fatter de viktigste beslutningene angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte.

 

Styret holder ca 8 møter i løpet av skoleåret. På hvert FAU-møte vil det bli informert om hva som skjer av nye ting.

Skolebehovsplan for 2016 - 2026 finner du her (pdf)