Driftsstyret

 

leder (politisk representant):          Tjeran Vinje (H)

politiske reresentanter:                    Jan Mykleset (V)
                                                              Inger Huseby (A)

foreldrerepresentanter:                   Vibecke Horn
                                                              Ingvild Myklebust

ansattes representanter:                  Siv Hanevold Kildal
                                                              Sanne Røli

elevrepresentanter:                          Carmen Babini
                                                              Scott Lynum

                                                              

Dersom du har spørsmål eller innspill til Driftsstyret, ta kontakt med leder Tjeran Vinje (H), tjeran@gmail.com