Hovedseksjon

Driftsstyret

Driftsstyret fatter de viktigste beslutningene angående drift. Dette inkluderer budsjett, regnskap, virksomhetsplan, strategisk plan og årsplan. Styret tar også opp saker sendt fra elevrådet, lærernes fagforening, tilsatte eller foresatte.

Leder (politisk representant):
Tjeran Vinje (H)

Politiske reresentanter:
Andreas Haug
Svein Halvdan Trosdahl (A)

Foreldrerepresentanter:         
Knut Rørbakken
Tone-Britt Eriksen

Ansattes representanter:       
Siv Hanevold Kildal
Line Henjum Sinding-Larsen

Elevrepresentanter:               
Hulda Josephine Hein-Gutierrez
Bård Elias Nystøyl

Dersom du har spørsmål eller innspill til Driftsstyret, ta kontakt med leder Tjeran Vinje (H), tjeran@gmail.com

Møtedatoer Driftsstyret vår 2021

  • Tirsdag 09.03.21
  • Mandag 19.04.21
  • Mandag 14.06.21