Driftsstyret

 

leder (politisk representant):          Tjeran Vinje (H)

politiske reresentanter:                    Jan Mykleset (V)

                                                              Inger Huseby (A)

foreldrerepresentanter:                   Vibecke Horn

                                                              Ingvild Myklebust

ansattes representanter:                  Oliver Madsen

                                                              Heidi Hunskaar

elevrepresentanter:                           Emma Sofie Elde Frigaard

                                                              Lana Ghazal

 

Dersom du har spørsmål eller innspill til Driftsstyret, ta kontakt med leder Tjeran Vinje (H), tjeran@gmail.com