Permisjonsreglement

Oslostandarden er forankret i opplæringsloven § 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring, første, andre og femte ledd, og opplæringsloven § 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa. Oslostandarden skal brukes av alle grunnskoler i Oslo kommune. 

 

Søknadsskjema for permisjon fra pliktig opplæring (pdf)

 

Oversikt over ferie og fridager.

 

Rutiner ved fravær 

 

Her kan du lese regler for permisjon utenom skoleferier og fridager.