Musikk på Majorstuen skole

administrasjon
leder instumentalopplæringen på Musikk på Majorstuen skole   Liv Andersen – liv.andersen@bdm.no
konsulent Musikk på Majorstuen skole   Elin Wettergreen Gundersen – elin.gundersen@bdm.no
konsulent Musikk på Majorstuen skole   Hanne Solveig Kvislen – hanne.kvislen@osloskolen.no

leder seksjon for musikkteori bi-instrument   Alexander Nickelsen – alexander.nickelsen@osloskolen.no
leder seksjon for klaver Kristin  Fyrand Mikkelsen – kristin.mikkelsen@osloskolen.no
leder seksjon for strykere   Victoria Johnsson –
 victoria.johnson@osloskolen.no
leder seksjon for blåsere   Trude Eick – trude.eick@osloskolen.no

faglærere
Gaute Birklund – gaute.birklund@osloskolen.no
Karin Seppola – karin.seppola@osloskolen.no
Lidia Strand – lidia.strand@osloskolen.no
Liv Astrid Dahl – liv.a.dahl@osloskolen.no
Øyvind Mæland – oyvind.maland@osloskolen.no