Muntlig halvårsvurdering på barnetrinnet og ungdomstrinnet

Lærer og elev

Fra høsten 2006, til og med høsten 2017, var det obligatorisk skriftlig halvårsvurdering i utvalgte fag og trinn på barnetrinnet i Oslo kommune. Fra og med våren 2018 legges det ikke kommunale føringer for obligatorisk skriftlig halvårsvurdering på barnetrinnet i Oslo.

I likhet med mange andre skoler, har Majorstuen skole valgt å prøve ut muntlig halvårsvurdering der alle faglærere gir elevene en tilbakemelding. Tilbakemelding fokuserer på den overordnede kompetansen og grunnleggende ferdigheter i faget og hvordan eleven skal utvikle seg videre.

Skolen vil evaluere ordningen etter gjennomføringen av vurderingssamtalene.

Elevene på ungdomstrinnet vil, i tillegg til den muntlige halvårsvurderingene, få karakterer som publiseres i itslearning.