- Jeg er stolt av dere!

retor skriver under elveavtale

Onsdag ble Majorstuen skole sertifisert som Miljøfyrtårn og elevene i 1.-7. klasse har adoptert et strekke av Frognerelva. Ordfører Marianne Borgen og Trine Johnsen fra Oslo Elveforum var begge på besøk for å markere dagen. De holdt taler for elever og ansatte i 1.-7. trinn. 

Rektor Marianne Stenberg holdt også tale, og de tre talerne ble utfordret av elevrådet i en konkurranse i kildesortering. Det var stor innsats på begge lag, men det var elevene som til slutt vant. 

Majorstuen skole har i lengre tid jobbet med å få status som Miljøfyrtårn. Et av tiltakene er å få kasser for kildesortering inn i alle klasserommene. Engasjementet fra elevene har vært stort og onsdag kunne de endelig ta i bruk kassene.

Skolen har skrevet under på en avtale med Oslo Elveforum og Oslo kommune om å bli elvevoktere. Elever fra 1.-7. trinn skal ha ansvar for at alt er i orden på "sin" strekning av Frognerelva.

_ Vi er veldig glade for at dere vil ta på dere jobben som voktere. Vi er veldig takknemlige og stolte av dere, sa Borgen til elevene.

Trine Johnsen fra Oslo Elveforum forklarte hvilken strekning elevene skal ha oppsyn med. Hun oppfordret elevene til å være nysgjerrig og bruke elva til forskning. Elevene fikk med seg en del utstyr, blant annet utstyr til å teste vannkvaliteten i elva. 

Ungdomstrinn markerte sertifiseringen med blant annet en kildesorteringsstafett. Det skal settes ut tre dunker til panteflasker på skolen. Pengene som kommer inn skal rett inn på kontoren til elevrådet, som selv skal bestemme hva pengene skal brukes til. 

Rektor Stenberg ser fram til å få en mer miljøvennlig skole. 

- At vi nå har blitt Miljøfrytårn innebærer blant annet at vi skal bli mye flinkere til å sortere avfallet vårt. Vi skal lære mye mer om hvordan vi tar vare på miljøet og kloden vår. Det vet jeg at ikke kommer til å bli noe problem, for vi har mange og veldig miljøbevisste elever på Majorstuen skole.