Hovedseksjon

Velkommen til førskoledag

Gutt i klasserom

Vi inviterer høstens førsteklassinger og deres foresatte til førskoledag onsdag 8. juni på Majorstuen skole. Mens barna er i klasserommet, deltar foresatte i et foreldremøte. Dere vil få tilsendt en invitasjon i løpet av uke 16, men det er greit å merke seg datoen. Dagen vil vare fra kl 09.00 til ca. 12.00.

Vi gleder oss til å møte dere!

Skolestart i Oslo kommune
Lenke til informasjon om å starte på skolen på Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/skoleoversikt-og-skoletilhorighet/starte-pa-skolen/om-skolestart/ 
Lenke til informasjon om skolestart og skolestartbrosjyren på flere språk, på Oslo kommunes nettsider: https://www.oslo.kommune.no/english/schools-and-education/starting-school/