Tid for å sjekke ut videregående

Fem videregåendeskoleelever

På åpen dag kan du bli mer kjent med de ulike skolene, og i noen tilfeller følge undervisning. De fleste skolene har åpen dag etter jul. 

Her finner du en oversikt over når de forskjellige osloskolene har åpen dag.