Hovedseksjon

Velkommen til skolestart 2022

Skolegården med mange elever

Alle elever møter opp i store skolegård første skoledag, men til forskjellige tider. Se oppmøte tid for ditt / dine barns årstrinn.

08.30:    Oppmøte for elever på 2. til 10. trinn.
09.00:    Opprop for elever på 8. trinn. Første skoledag avsluttes kl. 13.30 for elever på 2.–10. trinn.
09.30:    Oppmøte for elevene som begynner i 1. klasse. Se eget avsnitt for mer informasjon til dere som har skolestartere.

Informasjon kun til 1. klasse
09.30:    Oppmøte og registrering for elevene som begynner i 1. klasse.
10.00:    Velkommen ved rektor og opprop. Elevene blir ropt opp én og én, før de gruppevis går til klasserommene sammen med lærer. levene blir i klasserommene fram til skoledagen slutter klokka 12.45. Det er fint om elevene har med seg skolesekk med skrivesaker, matpakke og en flaske med drikke på første skoledag. Informasjonsmøte for foresatte på 1. trinn, i gymsal D. Varighet ca. 45 minutter.

Elevene vil bli delt opp i mindre grupper den første skoleuken. De vil bli godt kjent med alle lærerne som jobber på trinnet, i løpet av den første uken. Fra uke 35 vil de få klassetilhørighet og fast kontaktlærer.

12:45:    1. trinn følges ut i store skolegård og kan hentes av foresatte.

Etter at skoledagen er slutt er Aktivitetsskolen åpen til 16.30. Mange velger å feire litt sammen, og har fri resten av dagen. Dette er selvfølgelig opp til hver enkelt familie.