Velkommen til skolestart

Rektor ønsker førskolebarna velkommen.

Alle elever møter opp i skolegården første skoledag:

08.30: Oppmøte for elever på 2., 3., 4., 5., 7. og 10. trinn
08.45:
Oppmøte for elever på 6. og 9. trinn
09.00: Opprop for elever på 8. trinn.
Første skoledag avsluttes kl. 13.30 for elever på 2.–10. trinn.

09.30: Oppmøte for elevene som begynner i 1. klasse. 

Oppmøte i ukene som kommer

For å ivareta smittevern på gult nivå, vil elevene på 1.–7. trinn møte til forskjellige tider fra og med tirsdag 18. august. Elevene på 8.–10. trinn starter og slutter til ulike tider. Se klassens timeplan.

I partallsuker (34, 36, 38 ... ):
skolestart kl. 08.30: 1., 2., 5. og 7. trinn
skolestart kl. 08.45 - 3., 4., og 6. trinn

I oddetallsuker (35, 37, 39 ... ):
skolestart kl. 08.30 - 3., 4., og 6. trinn
skolestart kl. 08.45 - 1., 2., 5. og 7. trinn

Vi oppfordrer til at foresatte ikke sender barna for tidlig til skolen, for å unngå at det blir for mange barn i skolegården samtidig.

Det vil være mange voksne ute i skolegården på morgenen for å hjelpe elevene med å finne sine oppstillingsplasser (brannrekker) når de kommer til skolen. Foresatte kan dessverre ikke, på grunn av smittevern, følge barna sine inn på skolens område. Ved skoledagens slutt blir elevene, som ikke skal på Aktivitetsskolen, fulgt ut av den læreren som har ansvar for dem den siste skoletimen. For foresatte som henter elevene fra skolen, må dere selv avtale hentested/møtested med eget/egne barn. 

Aktivitetsskolen Majorstuen skole (Maks)
Avlevering og henting av barn på Maks vil foregå ved Arboes gate. Ansatte fra Maks vil ta imot elevene og de vil bli fulgt inn av en voksen ved innkryss. Ved avhenting henvender foresatte seg til kryssestasjon i buegangen ved Arboesgate og deres barn blir fulgt ut. 

For genrell veiledning om smittevern, se Utdanningsdirektoratets sider om sikkerhet og beredskap vedrørende koronaviruset 

1. klasse
09.30:
Oppmøte for elevene som begynner i 1. klasse, for registrering.

Elevene blir ropt opp før de går til klasserommene sammen med lærer. De vil bli delt opp i fire mindre grupper første skoleuke. Fra uke 35 vil de få klassetilhørighet og fast kontaktlærer. De vil bli godt kjent med alle lærerne som jobber på trinnet, i løpet av den første uken. Elevene blir i klasserommene fram til skoledagen slutter klokka 12.45. Det er fint om elevene har med seg skolesekk med skrivesaker, matpakke og en flaske med drikke på første skoledag. Mens elevene er inne i klasserommet vil det bli informasjon til foresatte.

Se egen nyhetssak for 1. klassingene.

Smittevern
Vi forholder oss til at skolene fortsatt er definert innen retningslinjer for gult smittevern, men her kan det skje endringer raskt. 

Smittevernet på skolen ivaretas på samme måte som før sommerferien, og bygger på tre hovedprinsipper:

  • Syke barn, ungdommer og ansatte skal ikke møte på skolen
  • God rutiner for håndhygiene og renhold
  • Redusert kontakt mellom personer