Sommerhilsen fra rektor

Solsikker

Etter nesten tre måneder med forskjellig organisering av skolehverdagen, var det godt å få samlet klassene og lærerne på Majorstuen skole de siste skoleukene! Tilbakeføringen av alle elevene har alt-i-alt gått fint. Elevene har begynt til forskjellige tider, de har hatt avgrensede områder i skolegården og å vaske hender ved inn- og utganger har blitt en rutine. Den største utfordringen for elevene har nok vært å holde avstand til hverandre utenfor sine klasser/ kohorter ... 

De siste skoleukene har vært intense, med en god kombinasjon av faglig fokus og mange alternative sommeravslutninger. Skolen har ikke kunnet gjennomføre de vanlige arrangementene slik vi pleier, men vi har prøvd å finne så gode løsninger som mulig. For alle.

Torsdag 18. juni avholdt vi et flott avslutningsarrangement i skolegården, med vitnemålsutdeling for elevene på 10. trinn. Det ble en høytidelig og fin opplevelse for de flotte ungdommene våre! 

Jeg vil, som fungerende rektor her på skolen denne våren, benytte anledningen til å takke for meg! Det har vært et rart og krevende halvår å være ny rektor på en så stor skole som Majorstuen skole. Men, jeg har fått være leder av en velfungerende skole med gode elever, støttende foreldre og et personale som bidrar med høy kompetanse og stor kapasitet. Jeg opplever et positivt, rikt og mangfoldig elevmiljø på skolen. 

Jeg vil takke elever, foresatte og ansatte for innsatsen dette halvåret! Alle har på sin måte bidratt til at Maja klarte å komme seg gjennom en utfordrende tid på en trygg og god måte. Tusen takk! 

Katrine Sølvberg starter som kjent opp som ny rektor på Majorstuen skole 1. august. Artikkel om Katrine finner dere her.

Første skoledag over sommerferien er mandag 17. august. Tidspunkter og mer informasjon om oppstarten legges på skolens nettside.

Aktivitetsskolen holder stengt i juli.

Med ønske om en god sommer fra 
Anette Reme, fungerende rektor