Utleie av lokaler

Majorstuen skole låner/leier ut følgende rom i skolens lokaler i Bogstadveien 74:

 

 • gymsal  (ca 170 m2) med tilhørende garderober, dusj og toaletter. (Lokalkategori ll)
 • klasserom (Lokalkategori l)

 

Skolens lokaler lånes/leies ut mandag til torsdag kl 16.00 til kl. 21.00. Det er ikke utleie i skolens ferie og fridager eller når skolen har egne arrangementer i lokalene. Se plan for skolens ferie og fridager.

 

Lån/leie fra og med 1. september 2016.

 

Definisjon og kriterier for lån eller leie av skolens lokaler

 

1. UTLÅN = Gratis bruk

Frivillige organisasjoner som:

 

 • har tiltak rettet mot skoleelever, som skolekorps, kor, teatergrupper, dansegrupper og idrettsgrupper
 • har idrettstiltak for barn og unge under 25 år
 • er godkjente opplysningsorganisasjoner
 • lokallag av barne- og ungdomsorganisasjoner med tiltak til barn/unge under 25 år
 • har byomfattende tiltak for barn og unge under 25 år som primærformål, herunder også barn og unge som undervises i morsmål
 • idrettslag med treningsgrupper for psykisk utviklingshemmede uansett alder
   

Der det organiseres tiltak med alderssammensatte grupper, må minst 90 % av deltakerne væer under 25 år.

 

Organisasjonene må ha lokal forankring i Oslo kommune.

 

2. UTLEIE = Utleie til selvkost 

Frivillige organisasjoner som ikke er dekket under gratis rett til lån. Organisasjonen må ha lokal forankring i Oslo kommune.

 

Utlån og utleie til selvkost skjer for det antall ganger som en organisasjon søker om i et semester. Kompensasjon og betaling til selvkost skal bare skje for dette antallet av ganger.

 

3. MARKEDSLEIE 

 • Alle andre

 Utleiepris er beregnet for 60 minutter og er satt til kr 424,- per time.

 

 Tilsyn

Det vil alltid være en tilsynsvakt på skolen.

 

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. juni. Søknadsskjema (pdf) fylles ut og sendes til  klas.birkedal@osloskolen.no

 

Det forutsettes at søkeren er kjent med Oslo kommunes Forskrift om utlån og utleie (pdf), og at opplysningene i søknadsskjemaet er korrekte.
 

Instruks til Oslo kommunes Forskrift om utlån og utleie (pdf)