Vinterferien 2021

Snømann som vinker.

Det har vært veldig fint å få alle elevene tilbake på skolen igjen hver dag, og mange av elevene uttrykker også stor glede over å få være tilbake. Det har gått fint å få hele skolen tilbake på GULT nivå, og vi ser ut til å ha smittevernrutiner som fungerer ganske godt, når de følges. Vi er mange mennesker på begrensede arealer, så noen utfordringer møter vi på. Vi prøve likevel å løse disse etter beste evne. Hensikten er å sørge for at det ikke blir for store smitteutbrudd, men at vi kan begrense det så mye som mulig.

Vi opplever at både dere hjemme og alle på skolen er ganske flinke til å følge helsemyndighetenes råd og anbefalinger, samt skolens lokale rutiner for smittevern på gult nivå. Vi oppfordrer dere alle til å fortsette med det, slik at vi kan få fortsette undervisningen på gult nivå, og forhåpentligvis på grønt nivå utover våren.

Maks - Aktivitetsskolen på Majorstuen skole
Maks har åpent i vinterferien for elever med plass. Det er satt opp ulike aktiviteter innenfor alle målområdene i rammeplanen til Aktivitetsskolen. Det blir flere aktiviteter som karneval, vintervandring i parken, konstruksjon av klinkekulebaner og matlaging, for å nevne noe. Program for det enkelte trinnet ligger på skolens nettside.

Fremmedspråk/fordypningsfag
For elvene på 8.–10. trinn går vi tilbake til ordinær fremmedspråkundervisning fra mandag 1. mars, dersom smittesituasjonen ikke endrer seg i løpet av neste uke. Ellers er det samme organisering som vi har hatt de siste ukene på GULT nivå på ungdomstrinnet.

Smittevern og generelle råd
I forbindelse med gjennomføring av vinterferien har helsebyråden denne uka gått ut med en oppfordring til alle som bor i Oslo, om å ta koronatest. Helst både før og etter ferien hvis den er utenfor kommunen. Minner også om at utenlandsreiser som medfører selvpålagt karatene i 10 dager, ikke gir rett til hjemmeundervisning. Det viktigste er uansett at vi følger rådene om å bli hjemme hvis man har symptomer eller mistanke om smitte, vasker hender og holder avstand som anbefalt.

Skulle det bli endringer som medfører nye tiltak på skolen, vil dere få beskjed så raskt vi har noe å komme med.

Vi ønsker alle en god vinterferie neste uke.

Skolen er stengt i uke 8, men starter til vanlig tid mandag 1. mars. Vel møtt!

Viktig informasjon om smittesituasjonen på skolene knyttet til Smitteteam Vest

Det har i løpet av de siste to ukene vært en jevn økning av covid-19 smittetilfeller på skolene knyttet til de vestlige bydelene.

Her finner dere mer informasjon om smittesituasjonen på skolene knyttet til Smitteteam Vest.

Denne informasjonen er også sendt ut via skolemelding, til alle foresatte og ansatte ved skolen.