Velkommen til et nytt skoleår!

Rektor ønsker velkommen til nye førsteklassinger

Det har så langt vært god stemning, ulike aktiviteter, oppstart av undervisning og læring, og lansering av musikkvideo med Majasangen som vi fremover skal bruke i små og store sammenhenger.

Det er fortsatt en spesiell situasjon vi er i alle sammen, med covid-19 og alle tiltakene knyttet til dette. Skolene er ulike og det vil derfor oppleves at tiltakene kan gjennomføres på ulike måter avhengig av dette.

Myndighetene har bestemt at skolene skal følge rutiner for gult smittenivå og vi forholder oss til smittevernstiltak som ivaretar dette best mulig. Her kan det være at vi justerer tiltakene etter hvert som vi ser at det er behov for ytterligere tiltak.

På gult nivå er dette viktigst:

 • Ingen skal møte på skolen eller AKS hvis de er syke.
 • Vask hender før dere kommer på skolen. God håndhygiene og renhold er viktig på skolen.
 • Husk å holde avstand.

 

Rutiner Majorstuen skole

 • Elevene starter til ulike tider og har ulike oppmøtetider for å unngå trengsel og for store samlinger.
 • Foresatte kan ikke følge inn på skolens område eller inn i bygningen.
  - Vi har felles adkomst for 1.–6.trinn ved Arboes gate, hvor det står voksne i gul vest og tar imot elever.
  - Elever på 7. trinn møter i liten skolegård.
  - Ungdomstrinnet kan i tillegg benytte inngang ved Colosseumsiden og porten inn fra Bogstadveien. Her vil det også være voksne.
 • Skolegården er delt inn i soner for å fordele elevene litt bedre.
 • Vi har fokus på god håndhygiene. Vi vasker hender før og etter vi spiser, og når vi forlater rom som er benyttet. Vi har med oss håndsprit når vi er på tur.
 • Alle klasserom er utstyrt med smitteverninformasjon, vask og såpe, vaskemiddel og antibac. I tillegg har hver ansatt en "smittepose" med hansker og munnbind som skal benyttes ved behov der det er mistanke om eller noen er syke og skal hjem.
 • På ungdomstrinnet hvor elevene har enkelte fag på tvers av klasser, vil de ha faste plasser og sitte med elever fra samme klasse i disse timene.
 • Skolen har ekstra renhold for å sørge for at alle kontaktflater og toaletter blir rengjort minst 2 ganger pr dag.
 • Foreldremøter på alle trinn bortsett fra 1. og 8. blir i høst digitalt, men alle utviklingssamtaler vil bi gjennomført fysisk på skolen.

Rutiner når sykdom oppstår på skolen/AKS:

 • Elever som får symptomer på sykdom skal hentes av foresatte så fort det lar seg gjøre.
 • Eleven venter på eget rom sammen med en ansatt eller ute der det ikke er andre barn.
 • Eleven får munnbind for å redusere smittespredning til andre. Hvis ikke eleven vil ha på munnbind, bør den voksne ta på munnbind hvis ikke to meters avstand kan overholdes. Elevens behov for trygghet og omsorg skal ivaretas best mulig.
 • I etterkant rengjøres rom, toalett og andre områder der eleven har oppholdt seg.