Velkommen til skolestart for 1. klassinger skoleåret 2020/2021

Gutt og jente, med skoleelementer

Vi er i en litt annerledes situasjon på grunn av Covid-19 og vil derfor ha en litt annen skolestart enn vi ellers har når 1. trinn starter opp.

Elevene som begynner i 1. klasse har oppmøte klokka 9.30 for registering. Vi ønsker at elevene kommer sammen med sine foresatte. På grunn av Covid-19 og hensynet til smittevern, må vi begrense antall i skolegården. Det vil derfor være kun foresatte som kan følge elevene til skolen.  Minner om å holde 1 meter avstand fra andre elever og foresatte. Inngang til skolegården fra Arboes gate / Kirkeveien.

Elevene blir ropt opp før de går til klasserommene sammen med lærer. De vil bli delt opp i fire mindre grupper første skoleuke. Fra uke 35 vil de få klassetilhørighet og fast kontaktlærer. De vil bli godt kjent med alle lærere som jobber på trinnet, første uken.

Første skoledag slutter klokka 12.45. Det er fint om elevene har med seg skolesekk med skrivesaker, matpakke og en flaske med drikke på første skoledag.

Når elevene går inn i klasserommet vil det bli informasjon til foresatte i Gymsal A, 1. etasje inngang A. Her oppfordrer vi til at det kun er én foresatt pr elev som blir med inn.

Etter at skoledagen er slutt, er Aktivitetsskolen åpen. Mange velger å feire litt sammen, og har fri resten av dagen. Dette er selvfølgelig opp til hver enkelt familie.

Aktivitetsskolen er åpen som vanlig, fra klokka 07.30 til 16.30.

Klasser
Majorstuen skole har to klasser på 1. trinn med plass til 28 elever. Vi deler inn klasser etter kriteriene: geografi, kjønn og pedagogiske hensyn.

Klasserom/garderober
1. trinn har klasserom i 1. etasje og har garderober rett utenfor klasserommene. Det er også flere  grupperom som brukes for å dele opp i mindre grupper i løpet av skoledagen.

Slik ser en skolehverdag ut
Dagen starter kl. 08.30.
Elevene møter opp i store skolegård og stiller opp med klassen sin. Kontaktlærer kommer og henter elevene. Dagen består av undervisning, fysisk aktivitet, leksetilbud og Aktivitetsskolen.
Pauser – Elevene har et lillefri og et storefri hver dag. 1. og 2. trinn er i Lille skolegård.
Spising – Elevene har en fruktpause og en spisepause i løpet av skoledagen.
Skoledagen slutter tidligst 13.30.

Leksehjelp
Elever får tilbud om gratis leksehjelp.

Aktivitetsskolen Majorstuen skole (MAKS)
Vi holder åpent fra klokken 07.30 frem til undervisningen starter, og fra skolen slutter til 16.30. Når Aktivitetsskolen stenger 16.30 skal alle barna være hentet og ute av bygningen. Vi har heldagsåpent i skolens ferier, fridager og på skolens planleggingsdager. Juleaften, nyttårsaften og juli måned har vi stengt.

Dagen på MAKS ser slik ut:
Kl. 07.30–8.30 Morgenåpent. Vi har rolige aktiviteter, slik at det blir en god start på dagen. Det siste kvarteret har vi utetid. De voksne som jobber under morgenåpning er ute sammen med elevene til lærerne kommer ut og tar over sine klasser.

Etter skoletid kommer en fra Maks til klasserommet for å krysse elevene inn på Aktivitetsskolen.

Utstyr
- Skolesekk som er god å ha på ryggen.
- Pennal som inneholder blyant og viskelær.
- Matpakke og drikke.
- Frukt til "fruktpause".
- Skiftetøy, som er merket med navn.

Kontaktinformasjon
Skolens sentralbord: 23 46 24 00
Sosialpedagogisk rådgiver 1.-4. trinn: Kevin Tveraa, kevin.tveraa@ude.oslo.kommune.no
Undervisningsinspektør 1.-4. trinn: Eline Fyksen Aas elinefyksen.aas@ude.oslo.kommune.no

Vi gleder oss til å bli kjent med dere!