Ung i Oslo 2018

Ungdom som henger sammen

Ung i Oslo er en mulighet for alle byens ungdommer til å kunne fortelle politikere, forskere og andre om deres eget ungdomsliv. Hovedresultatene vil bli publisert i juni og vil gi kommunen og bydelene ny kunnskap for å
utvikle byens ungdomspolitikk.

Undersøkelsen gjennomføres på rundt 90 ungdomsskoler og videregående skoler over hele Oslo.

Hva spørres elevene om?
Undersøkelsen skal gi et dekkende bilde av hvordan ungdom har det. Elevene vil blant annet bli spurt om hvordan de bruker fritiden sin, om helse og trivsel, skole, nærmiljø og venner. De blir også spurt om mobbing, press, kriminalitet, vold, hatefulle ytringer, seksuell trakassering og bruk av rusmidler.

I tillegg er det spørsmål om foreldres utdanningsnivå og oppdragelsesstiler, om familiens økonomiske situasjon og innvandringsbakgrunn. Foresatte som ønsker å se hele spørreskjemaet kan henvende seg til NOVA.

Ungdata
Ung i Oslo 2018 er del av Ungdataundersøkelsene som gjennomføres blant skoleelever over hele landet. Undersøkelsen fra Oslo vil derfor kunne si noe om hvordan det er å vokse opp i Oslo sammenliknet med andre steder i landet.

Data fra undersøkelsen vil bli brukt i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstsvilkår.

Du finner mer informasjon om Ungdata på ungdata.no.