Tilbake til (nesten) normal skolehverdag

Illustrasjonsfoto skolebygningen

Nye smittevernregler har ført til at regjeringen åpner for en ytterligere normalisering av skolehverdagen frem til sommerferien.

Smittevernreglene styres etter en trafikklysmodell. Nå går smittevernet fra rødt til gult nivå. Det betyr at det er lav smitte i samfunnet.

Her er noen av hovedpunktene for gult nivå:

  • ingen syke skal møte på skolen
  • god hygiene
  • unngå fysisk kontakt som håndhilsing og klemmer
  • hele skoleklasser regnes som en kohort
  • ansatte kan veksle mellom kohorter
  • trinnvise kohorter på Aktivitetsskolen
  • unngå trengsel og store samlinger
  • ha egne områder i skolegården.

1.–4. trinn
2. og 3. juni har 1.–4. trinn samme undervisningstid som nå, men i ordinære klasser. Fra torsdag 4. juni gjennomføres tilnærmet ordinær timeplan.

5.–7. trinn
Elevene på 5.–7. trinn har hjemmeundervisning/ hjemmearbeid tirsdag 2. juni. Lærere klargjør klasserommene og planer på skolen. Elevene starter onsdag 3. juni, med tilnærmet ordinær timeplan.

8.–10. trinn
8.–10. trinn har nåværende ordning til og med onsdag 3. juni. Fra torsdag 4. juni gjennomføres tilnærmet ordinær timeplan. Det blir ikke servert skolefrokost.

Praktisk gjennomføring av fagene mat og helse, samt svømming, vil ikke gjennomføres. Ytterligere informasjon om skoledagene fra 4. juni kommer fra de aktuelle lærerteamene.

MAKS
Aktivitetsskolen har nåværende ordning til og med onsdag juni. Fra torsdag 4. juni vil Aktivitetsskolen ha vanlig åpningstid.

Stor takk
Rektor Anette ønsker å takke både elever, foresatte og ansatte for innsatsen og fleksibiliteten i en situasjon der spillereglene for hvordan skolen organisereres, endres i raskt tempo.
Å snu om på en så vidt stor organisasjon som Majorstuen skole, krever tid der alle skal med, sier rektor. 

Vi på Majorstuen skole er glad for at vi endelig skal få samle klassene igjen!

Se Utdanningsdirektoratets smittevernveileder for skolene for mer informasjon.