Sommerhilsen fra rektor

Solsikker

Tiden går fort, og på en stor skole som vår skjer det veldig mye i løpet av et skoleår. Vi har også i år hatt mange prosjekter i tillegg til den daglige undervisningen. Alle trinn har fått være med på forskjellige aktiviteter som bidrar til økt læring og ikke minst økt motivasjon for læring.

Elevene på ungdomsskolen har begynt på prosessen for å velge veien videre. 8 trinn har drevet jobbskygging og hatt det første året med faget utdanningsvalg. 9. trinn har hatt jobbuke og vært på Engineerium - det interaktive opplevelsessenteret på Fornebu – der har de blant annet fått oppleve å være ingeniør for en dag.

På 4. og 6. trinn har vi blant annet hatt kokkekamp. Matlagingskonkurransen er noe elevene ser fram til, og det var mange stolte elever som presenterte flotte retter til lærere og ledere.

På småtrinnet har det vært mange forskjellige aktiviteter, turer og prosjekter. De har også jobbet mye med å holde ro og orden i gangene på skolen. De har fått mye ros for innsatsen sin, og det ble også en is til hver for å markere slutten på gangkampanjen for dette skoleåret.

På tampen av dette skoleåret har skolen vår blitt sertifisert Miljøfyrtårn. Dette har allerede vakt nysgjerrighet og engasjement hos våre elever. Vi kommer til å ha mye fokus på miljø framover. Vi har også blitt elvevoktere gjennom et prosjekt i samarbeid med Oslo kommune og Oslo Elveforum. Elever fra 1.-7. trinn har adoptert et del av Frognerelva og den oppgaven har vi tenkt å ta på alvor. Som elevvoktere vil elevene ta vann-prøver, undersøke dyrelivet i elven og fjerne søppel og annet avfall. Om de finner at elven og livet i den er truet vil de varsle myndighetene om dette.

Vi som jobber på Majorstuen skole har høye forventinger til elevene våre. Det jobbes hardt hver eneste dag, for at hver enkelt elev skal få mest mulig ut av sitt potensial. Vi er mange, men har fokus på den enkelte.

Spesielt mye fokus kommer vi til å ha på de om lag 60 nye førsteklassingene som begynner hos oss til høsten. Å få en god start er viktig for resten av skoleløpet og vi har derfor forberedt oss godt på å ta imot dem. Vi har allerede fått møte flesteparten av dem på førskoledag, og vi gleder oss veldig til å se dem igjen som elever etter sommerferien.

Elevene våre gjør det bra på nasjonale tester, og elevundersøkelser viser også at de aller fleste trives godt på skolen vår. Trivsel gir økt læring og har vært høyt prioritert også dette skoleåret. Vi har som alle andre skoler fått en ny lov om skolemiljø og håper at dette verktøyet skal bidra til at vi blir enda bedre til å ta vare på de som trenger oss mest.

Jeg vil benytte anledningen til å takke for godt samarbeid med foresatte dette skoleåret. FAU gjør en veldig god og viktig jobb for skolen og alle elevene våre.

Jeg ønsker alle foresatte og elever en riktig god sommer! Jeg vil også takke alle på tiende trinn for følget, og ønsker dem alle lykke til videre!