Hovedseksjon

Smarte entreprenører

En av elevene tegner prototype på en robot på iPad

Denne uken har Ungt Entreprenørskap Oslo gjennomført programmet SMART Plast for sjetteklassingene våre.

Elevene kom opp med mange smarte og gode løsninger på hvordan vi kan bekjempe det økende problemet med plast i naturen.

SMART er et pedagogisk program hvor elevene avdekker behov, utvikler ideer og finner løsninger. Elevene trener på å stille spørsmål, finne svar og sette ord på egen læring. De har jobbet kreativt og har samarbeide praktisk. I tillegg har de fått bygge prototype, både  fysisk og digitalt, og fått presentert idéene sin for hverandre.