Prøvemuntlig for 10.-klassingene

Illustrasjon av jente og gutt som snakker sammen.

Prøvemuntlig holdes for at elevene skal få øve seg til eksamen, som avholdes i juni. Prøvemuntlig er også en fin mulighet for at faglærerne kan veilede elevene for hvordan man gjennomfører en muntlig eksamen, på best mulig måte. Og under kjente rammer. På prøvemuntlig kan elevene komme opp i enten norsk, matte, engelsk, krle, samfunnsfag, fremmedspråk eller naturfag.

 

Slik foregår prøvemuntlig
På mandag kl. 13.00 får elevene vite hvilket fag de kommer opp i. De får da en plan, utarbeidet fra faglærer, som viser hvilket rom de skal møte opp i tirsdagen og hva de skal forberede seg på.

På tirsdag kl. 08.30 møter elevene på skolen og jobber med oppgaven de har fått og blir veiledet av faglærer. Etter avtale med faglærer, bestemmer eleven hvor hun/han best jobber resten av dagen.

På onsdag møter elevene opp i god tid før de skal ha prøvemuntlig. Alle får oppgitt tiden fra faglærer. Selve gjennomføringen av prøvemuntlig vil ta ca 20 minutter. Biblioteket vil være åpent hele dagen for 10. trinn.

 

Presentasjon og fagsamtale prøvemuntlig - gjennomføres så likt som mulig eksamen
Gjennomføringen av lokalt gitt muntlig eksamen kan vare inntil 30 minutter for hver elev (20 min på prøvemuntlig). Karakteren skal settes på individuelt grunnlag, og når sensorene har diskutert seg frem til karakter, skal eleven umiddelbart få vite karakteren. Gjennomføringen starter med elevens presentasjon, hvor elevens valg av innhold og form er utgangspunkt for fagsamtalen. Målet med presentasjonen og fagsamtalen er at eleven skal få anledning til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Sensorene må derfor stille spørsmål som gir eleven anledning til å vise bredest mulig kompetanse i faget. En eksamen som bare prøver noen kompetansemål, vil være i strid med prinsippet om at eleven skal få mulighet til å vise kompetanse i så stor del av faget som mulig. Sensorene skal lete etter den kompetansen eleven har, og ikke lete etter det eleven ikke kan.

 

Muntlig formidlet fagkompetanse
Muntlige ferdigheter er en av de fem grunnleggende ferdighetene, og hvordan denne ferdigheten er uttrykt i læreplanen for fag, varierer. Kriterier for vurdering av eksamen vil derfor også variere. Noen fag har egne kompetansemål eller hovedområder som handler om å kunne presentere/kommunisere faglig innhold, og muntlige ferdigheter vil derfor inngå som en større eller mindre del av vurderingen av elevens samlede kompetanse i faget. Det er kompetansemålene som er grunnlaget for vurderingen av elevens muntlige formidlede fagkompetanse.

 

Vurderingsgrunnlag
Forberedelsedelen inngår ikke i det som skal vurderes. Hjelpemidler eleven velger å benytte seg av i eksamenslokalet, skal ikke vurderes. Men – den faglige kompetansen eleven viser gjennom måten temaet/problemstillingen presenteres på, er også en del av vurderingsgrunnlaget av elevens samlede kompetanse.

 

Vi ønsker alle våre 10.-klassinger lykke til.