Musikk på Majorstuen ønsker nye søkere velkommen

Ina og Sebasitan spiller piano

Majorstuen skole er landets eneste grunnskole med musikktilbud. Vi inviterer til informasjonsmøte mandag 9. januar om opptak til skoleåret 2017/2018. 

Musikktilbudet startet opp i 2011. Det er nå seks musikktilbud fra 5.-10. trinn, og til sammen får 127 elever sin grunnskoleopplæring med spesielt fokus på musikk, ved Majorstuen skole. Barratt Due Musikkinstitutt har det faglige ansvaret for instrumentalopplæringen og elevene får seks timer musikk i uken, i tillegg til den ordinære undervisningen.

Tilbudet passer for elever som har gode ferdigheter på sitt instrument, og som ønsker å videreutvikle sitt talent. Opptaksprøvene gjennomføres i uke 10 og 11. Fagjuryen ser da på ferdigheter på eget instrument, musikalitet og konsentrasjon og motivasjon.

Er du interessert i å vite mer om tilbudet, kan elever og foresatte komme på informasjonsmøtet 9. januar klokken 16.30 - 17.30.

Det arrangeres også åpen dag ved skolen 28. januar.