Informasjonsmøte for nye søkere til Musikk på Majorstuen skole

Ina og Sebasitan spiller piano

Søknadsfristen for skoleåret 2018/19 er den 15. februar, og i den forbindelse inviterer vi interesserte søkere til informasjonsmøte på Majorstuen skole, mandag 8. januar kl. 16.30–17.30.

Det er nå seks klasser i musikktilbud, fordelt på 5.-10. trinn. Det er per nå 141 elever som får sin grunnskoleopplæring med spesielt fokus på musikk, ved Majorstuen skole. Barratt Due Musikkinstitutt har det faglige ansvaret for instrumentalopplæringen og elevene får seks timer musikk i uken, i tillegg til den ordinære undervisningen.

Tilbudet passer for elever som har gode ferdigheter på sitt instrument, og som ønsker å videreutvikle sitt talent. Opptaksprøvene gjennomføres i uke 10 og 11. Fagjuryen ser da på ferdigheter på eget instrument, musikalitet og konsentrasjon og motivasjon.

Det arrangeres også åpen dag ved skolen lørdag 27. januar.