Hovedseksjon

Nå kan du søke Musikk på Majorstuen skole

Lærer Alexander Nickelsen underviser elev i musikkteori

Tilbudet er for elever i 5.-10. klasse. I tillegg til ordinær grunnskoleopplæring, får musikkelevene inntil seks timer mer musikkundervisning i uken. Elevene får opplæring i hovedinstrument med kammermusikk, orkester, interpretasjon og akkompagnement, bruksklaver, kor og musikkteori. Undervisningen foregår hovedsakelig innenfor skoledagen på Majorstuen skole. I perioder vil deler av undervisningen foregå etter skoletid. Barratt Due musikkinstitutt har det faglige ansvaret for instrumentalopplæringen og samarbeider med Majorstuen skole om øvrige musikkfag.

Hvem kan søke?
Du som har gode ferdigheter og vil videreutvikle ditt talent på fiolin, bratsj, cello, kontrabass, fløyte, obo, klarinett, fagott, walthorn, trompet, trombone, tuba eller klaver, er velkommen til å søke. Elever på sang eller andre klassiske instrumenter, kan også søke.

Søknadsfrist for neste skoleår er 15. desember 2022. Opptaksprøver vil foregå på Majorstuen skole i uke 3 og 4.

Søknadsskjema Musikk på Majorstuen skole

Her kan du leser meg om Musikk på Majorstuen skole.