Meld deg på Sommerskolen Oslo fra 17.–23. mars

Elever på Sommerskolen

Sommerskolen Oslo er et gratis tilbud til alle elever på 1.–13. trinn som bor i Oslo. Kursene gjennomføres de to første ukene etter skoleslutt og de to første ukene før skolestart: uke 25, 26 og 32.

Påmeldingen skjer på sommerskolenoslo.no. Du setter opp en ønskeliste med inntil fem kurs, og prioriterer kursene fra 1 til 5. 

12. april får du vite hvilket kurs eleven har fått plass på. På grunn av den pågående pandemien er det i år dessverre litt færre kursplasser enn vanlig på Sommerskolen. Det betyr at ikke alle elever, som ønsker det, får en kursplass, og flere enn tidligere år blir satt på venteliste.

Se årets kurstilbud
Årets kurstilbud er  klart. På sommerskolenoslo.no kan du se oversikt over alle kursene.  

Hvilket trinn kan du melde eleven på?
Du melder eleven på det trinnet han eller hun går på våren 2021. Går eleven i 4. klasse denne våren, er
det kursene for 3.–4. trinn som gjelder.

Hvis eleven ønsker seg ekstra utfordringer, kan du melde han eller hun på kurs over sitt klassetrinn. Du kan også melde eleven på kurs på et lavere klassetrinn.