Leksehjelp for elever på 5.-10. trinn

Illustrasjonsbilde til leksehjelp av en hånd som skriver i en bok.
Leksehjelpen foregår på skolebiblioteket mandag til torsdag, klokken 14.10-15.10. Elevene er fordelt på én dag hver i uken, og de dagene det er to trinn sammen vil trinnene sitte i to forskjellige etasjer på biblioteket.

Leksehjelpen er frivillig og uten påmelding, så det er bare å møte opp!

Bibliotekarene våre, Tore og Mario, samt miljøterapeut Ine og skoleassistent Jostein vil være til stede på leksehjelpen.

Trinnene er fordelt som flg:
  • Mandag: 9. og 5. trinn
  • Tirsdag: 8. og 6. trinn
  • Onsdag 10. trinn
  • Torsdag: 7. trinn