Vil du også jobbe på en av Oslos beste arbeidsplasser?

Tegning hvor det står En god lærer er snill og gir barn håp og muligheter.

De fire utlyste stillingene skal dekke fagene; musikk, kroppsøving, samfunnsfag, kristendom, religion, livssyn og etikk, norsk, engelsk, diverse valgfag og særskilt språkopplæring.

Søknad sendes inn via https://candidate.webcruiter.com/nb-no/home/companyadverts…

Velkommen som søker!