Julebrev fra rektor

Åse, Karianne og Kristoffer gleder seg også til jul.

Vi nærmer oss slutten av 2018 og kan se tilbake på et begivenhetsrikt år og et travelt høstsemester, med feiringen av skolens 110-årsjubileum som det store høydepunktet. Høstprosjektuka og gjennomføringen av konserter i Marienlyst skoles aula og i Oslo konserthus gikk over all forventing.

I tiden etter Høstprosjektet har vi heller ikke ligget på latsiden. Som vanlig var vi også i år med på TV-aksjonen "Bli Med". Elever og ansatte danset i øse pøsende regnvær i skolegården, uten at det la noen demper på danselysten. Elevene våre har deltatt på kulturelle arrangementer gjennom Den kulturelle skolesekken. Vi har blant annet hatt besøk av forfatter Mariann Youman. Hun holdt foredrag fra sin egen bok "Følelser – til å bli sprø av".  Scenekunst på Nationaltheatret og stumfilmkonsert på Cinemateket er også noe av det Den kulturelle skolesekken har bidratt med for elevene våre.

I tillegg til den daglige undervisningen utfordres våre elever også på andre arenaer. Elevene på 9. trinn har fått opplæring i sjøvett på Sjøskolen og elevene på 10. trinn har vært på yrkes-NM. Politiet har besøkt elevene på 8. trinn, som et ledd i deres forebyggende arbeid og et tettere samarbeid mellom politiet og skolen.

Ansatte har også fått kompetanseheving. Vi har blant annet hatt besøk av Inger Lamache fra Nordvoll skole. Hun underviste lærerne i hvordan man bedre kan tilrettelegge undervisningen for elever med diagnose innenfor autismespekterforstyrrelser. Det var et veldig interessant og lærerikt foredrag.

Foresatte har også fått faglig påfyll. Majorstuen skole ønsker å bidra til god utvikling av alle de grunnleggende ferdighetene, og har derfor investert i nettbrett til alle elever fra 1.-7. trinn. Foresatte ble undervist i bruken av nettbrett, slik at de alle er best mulig rustet til å bistå barna sine. FAU gjør et svært godt arbeid for skolen, og vi vil rette en spesiell takk til alle dere som tar litt ekstra ansvar.

Vi har gjennomført både en elevundersøkelse på 5.-10. trinn, og en medarbeiderundersøkelse denne høsten. Begge har gitt gode resultater knyttet til trivsel, læring og motivasjon. Samtidig gir disse undersøkelsene oss gode ledetråder på hvor vi skal sette inn støtet, for å sørge for at skolen er en best mulig arena for både elever og ansatte.

Nå er adventstiden her og skolen er pyntet til jul. Elevene på 1.-7. trinn har hatt juleverksted, det har blitt servert pepperkaker og julemusikk på morgenen, og dessverre også en natt denne uken J. Elevene på 5. trinn har også gjort en innsats for andre da de var på Blå Kors med julegaver.

Alle elever og ansatte har deltatt på julegudstjeneste i Skøyen kirke, eller alternativ førjulssamling på skolen.

Siste skoledag var vi alle samlet i skolegården for en felles juleavslutning med sang, nissemusikk og god julestemning. 

Vi takker alle dere foresatte for god innsats dette året. Uten samarbeidet med dere der hjemme, hadde vi ikke klart å oppnå så gode resultater som vi gjør. 

På vegne av alle oss på Majorstuen skole ønsker jeg dere alle en riktig god juleferie, og et godt nytt år!

Julehilsen fra
rektor Marianne Mette Stenberg

PS! Første skoledag i 2019 er torsdag 3. januar. Elevene møter til vanlig tid.

_____ 

Julehilsen fra Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)
I høst har FAU hatt som fokus å være mer synlig for både elever og foresatte med blant annet kaffeservering på morgenen og informasjon på foreldremøtene. 

Vi har et stort engasjement i foreldregruppa og et ønske om å bidra til et godt skole-hjem-samarbeid. Vi jobber i ulike arbeidsgrupper, hvor hver gruppe har sitt mandat og jobber med ulike saker inn mot skolen. Dette er grupper som trivselsgruppe, ikt/faggruppe, Maks-gruppe, 5.-7.trinn og musikk, for å nevne noen. Vi ønsker å bruke vårt engasjement slik at det kommer både elever, lærere og foresatte til gode. Rett og slett et godt skole-hjem-samarbeid.

Kjersti Austdal, FAU-leder