Hovedseksjon

Godt nytt år!

Hånd som holder et stjerneskudd

Vi ønsker dere alle velkommen tilbake til skolen i morgen, tirsdag 3. januar. Vi begynner til vanlig tid, og følger normal timeplan for hver enkelte klasse. Aktivitetsskolen er åpen fra klokken 07.30–08.30, og deretter fra skoledagens slutt og frem til 16.30

I kantinen, mellom klokken 07.45 og 09.15, serveres det gratis skolefrokost til elevene på ungdomstrinnet.

Høstsemesteret av skoleåret 2022/23 har gått fort, men det har skjedd mye her på Maja. Siden skolestart i august har det begynt 46 nye elever, mens 11 har sluttet. I tillegg kom det inn 28 nye elever på musikktilbudet.

Vi har, blant mye god læring, gjennomført utviklingssamtaler, arrangert høstkonserten Majorstuen skole i full Symfoni i Oslo konserthus, tatt vaksiner, innført nye husregler, deltatt på innovasjonskampen, gjennomført elevundersøkelsen og hatt en stålende fin juleavslutning i Chateau Neuf. 

Når vi nå leser 2. januar 2023 huser Maja ca. 770 elever som trives godt på skolen, lærer mye og liker å leke med hverandre i friminuttene.

2023 blir et år med nye muligheter og mye mer læring!