Godt nytt år!

Hånd som holder et stjerneskudd

Høstsemesteret av skoleåret 2017/18 har gått fort, men det har skjedd mye her på Maja. Siden skolestart i august har det begynt 45 nye elver, mens 18 har sluttet. Vi har, blant mye annet, skrevet inn 88 førsteklassinger til neste skoleår, vi har gjennomført utviklingssamtaler, markert FN-dagen, tatt vaksiner, gjennomført elevundersøkelsen og ikke minst stått på barrikadene for å beholde Fonteneplassen ubebygd.

Den aller beste julegaven vi på Majorstuen skole kunne få, var da samtlige partier i Bystyret gikk imot Byrådets planforslag for utbygging av Fonteneplassen. En stor takk rettes til foreldre, elever og ansatte for engasjement og innsats i kampen mot utbyggingen. H U R R A ! Les saken i Vårt Oslo.

Når vi nå leser 2. januar 2018 huser Maja 945 elever som trives godt på skolen, lærer mye og liker å leke med hverandre i friminuttene.

2018 blir et år med nye muligheter og mye mer læring!